Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan: världsdelar och världshav åk 2

Skapad 2020-02-24 14:01 i Helgedalskolan Kristianstad
Kartor - världen, världsdelar och Norden
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med världskartan och lära oss om världsdelar och världshaven samt väderstrecken norr, söder, öst och väst.

Innehåll

Detta område kommer att innefatta:

 • Världsdelarnas och världshavens namn och placering på kartan
 • Använda väderstrecken när de förklarar världsdelarnas och världshavens placering i förhållande till varandra.

Vi kommer att arbeta med området genom: 

 • Gemensamma diskussioner/lekar
 • Skriftliga uppgifter samt rituppgifter
 • leta i kartor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Karta: världsdelar och världshav

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Väderstreck
Osäker på väderstrecken norr, söder, öst och väst.
Kan väderstrecken norr, söder, öst och väst.
Kan namnen på väderstrecken och och kan beskriva hur olika världsdelar och världshav är placerade i förhållande till varandra.
Världsdelar
Kan nämna någon eller några världsdelar.
Kan namnen på alla världsdelar.
Kan namnen på alla världsdelar och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshaven
Kan nämna något världshav.
Kan namnen på alla världshav.
Kan namnen på all världshav samt peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: