Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A letter to the editor

Skapad 2020-02-24 14:02 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Engelska
Vi avslutar kapitel 2 i Wings med slutuppgiften "A letter to the editor".

Innehåll

A letter to the editor

 

Dessa mål jobbar vi mot (Syfte)

Genom undervisningen ges du förutsättningar att:

  • formulera sig och kommunicera i skrift.

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Detta kommer vi arbeta med (Centralt innehåll)

  • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

  • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.Detta kommer att bedömas (Kunskapskrav)

 

E

C

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Bedömningsunderlag

Under den här uppgiften/arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

  • Ett brev till redaktören, jämförbart med en insändare.Detta ska du kunna (koppling mellan centralt innehåll och kunskapskrav)

  • Välja ett av tre ämnen och ge tre argument till varför du tycker som du tycker om det ämne text som du har valt.

  • Skriva en text som innehåller de delar som anges i uppgiften (Wings textbook, s. 47).Matriser

En
A letter to the editor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Skriva A letter to the editor
Du behöver träna mer på att skriva en engelskspråkig text. T ex behöver du arbeta mer med grundläggande färdigheter i engelska.
I ditt brev till redaktören har du formulerat dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I ditt brev till redaktören har du formulerat dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I ditt brev till redaktören har du formulerat dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: