👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries

Skapad 2020-02-24 17:25 i Stavby skola Uppsala
Grupparbete
Grundskola 7 Engelska
English is global! Det finns "bara" sex länder där merparten av befolkningen talar engelska. Dessa är - i storleksordning - USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Irland och Nya Zeeland. Men utöver dem finns det många länder över hela världen där en stor del av befolkningen har engelska som sitt första språk. Här är en lista på några av dem (på engelska): Australia Canada India Ireland Jamaica New Zealand Singapore South Africa United Kingdom United States of America

Innehåll

 

I slutet på v 12 kommer vi att ha en samling intressanta presentationer av några av dessa länder, och det är ni som har författat dem!

Arbetets gång

-       Välj en av länderna från listan ovan 

-       Hitta intressant fakta om ditt land (du kan börja med att läsa artikeln om landet på NE.se)

-       Börja med att ge en allmän information om ditt land (befolkningstal, huvudstad, storlek, flaggan osv.)

      -    Välj två eller tre ämnen som du skulle vilja presentera utöver den allmänna informationen. Här några exempel:

   §Varför man talar engelska i landet 

§ Vilka andra språk finns där

§  Presentera en speciell stad 

§  Sevärdheter

§  Djurlivet

§  Naturen

§  En typisk idrott

§  En historisk händelse

§  En berömd person

§  En uppfinning

§  Skolor

§  Mat

§  Traditioner

§  Senaste nyheter från landet

 

      -         Skapa en presentation om ditt land. Det kan vara en power point, en turistbroschyr, en affisch, eller en tankekarta - det bestämmer du. När du är klar, presenterar du ditt land muntligt för dina klasskkompisar.

-       Källorna du använder är både tryckta och från nätet.

I Good Stuff Gold B hittar du artiklar om Florida (s 6), London (s 8, 34 och 64), Canada (s 18),  Schools in South Africa, Britain and America (s 32, 40 och 41),  India (p 76 och 78)

Det finns böcker om några av länderna i klassrummet.

Om du använder internet, ska du bara använda källor på engelska! Undvik Wikipedia (för långa och krångliga artiklar). Här är några bättre exempel:

www.factmonster.com/countries.html

www.50states.com (bara om USA)

www.projectbritain.com

www.ngkids.co.uk/places/

eller botanisera här:

KimStudies - English Speaking Countries

För att hitta specifik information kan du  googla ”sökord + facts” (till exempel: ”alligator facts”) för att hitta information på engelska.

 

-       Glöm inte att ta med några intressanta bilder!

 

-       Fredag v 12 lämnar du in ditt arbete. Den muntliga presentationen är v 13.

Good luck!

 

Syfte

Under arbetet ska du utveckla

-   dina kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

-   din förmåga att

§  förstå och tolka innehållet i olika slags texter

§  formulera dig och kommunicera i tal och skrift

§  använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

§  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

§  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Undervisningsmål

Målet med arbetet är att du ska:

-   lära dig fakta om ett engelskspråkigt land

-   skriva en presentation om olika fakta

-   redovisa för ditt arbete 

Matriser

En
English Speaking Countries

Ditt arbete bedöms efter följande kriterier:

E
C
A
Använda innehållet i texter i egen produktion
Du kan välja bland texter i böcker eller på nätet och använda dem med viss relevans
Du kan välja bland texter i böcker eller på nätet och använda dem på ett relevant sätt
Du kan välja bland texter i böcker eller på nätet och använda dem på ett relevant och effektivt sätt
Formulera sig i skriftliga och muntliga framställningar
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt samman-hängande , samt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och samman-hängande , samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta egna framställningar
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar för att förtydliga din framställning.
Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar för att förtydliga din framställning.
Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar för att förtydliga din framställning.
Uttrycka sig muntligt och skriftligt och med anpassning till syfte, mottagare och situation
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och i någon mån anpassat.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt och med viss anpassning.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt och med viss anpassning
Diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kunna göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du diskuterar översiktligt och kan göra enkla jämförelser
Du diskuterar utförligt och kan göra välutvecklade jämförelser
Du diskuterar utförligt och nyanserat och kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser