👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan -Gamla testamentet och judendomen

Skapad 2020-02-25 08:59 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ibland kallas de för syskonreligioner. Judendom, kristendom och Islam räknar alla Abraham som sin stamfader. Det gör att religionerna liknar varandra ganska mycket och att de har många gemensamma nämnare. I det här arbetsområdet tittar vi närmare på hur allting startade med Gamla testamentet och judendomen.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • lära känna Gamla testamentets historia.
 • lära dig några berättelser samt viktiga personer från Bibeln
 • lära dig om några högtider, symboler och platser inom judendomen
 • träna och utveckla din förmåga att resonera om hur det är att leva som jude idag
 • träna och utveckla din förmåga att resonera kring hur religion påverkar människor

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få en checklista. Vi kommer att  titta på filmer om Bibelns historia, samt judendomen. Du deltar i diskussioner och gör övningar och uppgifter som du får ut under lektionstid.

Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov där du får visa att du kan redovisa dina kunskaper. Provet kommer att bygga på checklistan och ingenting annat.

Uppgifter

 • Checklista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9

Matriser

Re
De Abrahamitiska religionerna

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Faktakunskaper
Förmågan att redogöra för fakta och placera rätt symboler till rätt religion.
Du har grundläggande kunskaper om judendom, kristendom och islam. Du kan beskriva centrala tankegångar inom de tre religionerna. * I dina beskrivningar använder du några av begreppen som hör till arbetsområdet, till exempel synagoga, imam, dop etc. Du förklarar på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om judendom, kristendom och islam. Du kan förklara och visa på samband mellan de tre religionerna. * I dina beskrivningar använder du flera av begreppen som hör till arbetsområdet. Du förklarar på ett utförligt sätt genom att se samband och förklara dessa.
Du har mycket goda kunskaper om judendom, kristendom och islam. Du kan förklara och visa på samband och generella mönster inom och mellan de tre religionerna. * Du använder de flesta av begreppen som hör till arbetsområdet. Du förklarar på ett välutvecklat och utförligt sätt genom att detaljerat beskriva och förklara samband.
Resonemang
Förmågan att förklara likheter och skillnader mellan olika religioner.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom, kristendom och islam. * Dina resonemang sker huvudsakligen i ett led (x hänger ihop med y).
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom, kristendom och islam. * Dina resonemang sker ofta i flera led (x beror på y, vilket leder till z)
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom, kristendom och islam. * Dina resonemang sker huvudsakligen i flera led och med stor tyngd och aktualitet.