Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekterande arbetssätt - Korallen (VPR)

Skapad 2020-02-25 09:07 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
vt 2020 Kungaskogen är ett brett arbetsområde där barnen får stor rörelsefrihet i hur projektet utvecklar sig.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

Som en övergång från vänskapstemat som vi haft under höstterminen, så vill vi utmana barnen i att kunna samarbeta och lära känna naturen mer. Vi upplever att barnen saknat fantasi i en ofärdig miljö och att kungaskogen berör många bra områden.

 


Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?


 -fördjupad kunskap förståelse och respekt för natur och miljö. 
-samarbeta mot ett gemensamt mål.

-väcka och ta tillvara på barnens nyfikenhet.

- Vi vill följa barnen i deras lärmoment och utforskande och bidra med fler infallsvinklar. 

 Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?


-vi introducerar med teater om vännerna i kungaskogen 

-delar gruppen i 2 mindre åldersinriktade grupper där vi följer gruppernas nyfikenhet och upptäckter. 

-låter barnens upptäckter styra projektets riktning.


-väggdokumentation synlig för barnen där vi reflekterar över vad vi tidigare gjort. 

och dokumentation på unikum. 

 

snickgruppen.

-fokus på träd i olika färger och former.

-undersökt träd utanpå och inuti,  sågat, kollat årsringar och skapat egna årsringar med penna och lera. 
-letat bebis träd och bebis frön. kollat närmare på frön och ritat av. 
planterat frön de fått från snick och snack, ett trädfrö, kastanj. Ritat av processen. 
-undersökt vatten i skogen, grenar och vatten i relation till varandra fryst och upptinat. 
-vad rullar i skogen? Undersökande av olika material, stockar,  lösa problem som uppstår för att få rotation. 
-konstruera eget som rullar. 

 

Snackgruppen:

-fokus på samarbete, göra egna ritningar, bygga 1 gemensam kojai skogen och en modell att ha inne.

- leka kojbygge.

-barnen hittar ägg och skickar brev till snick och snack. Många funderingar om vad som finns i ägget. 
-uppdrag från snick och snack ang ägget, ta väl hand om ägget och säga snälla saker. -hur är man snäll.

- inlägget fanns bokstäver och frön. Barnen fick samarbeta och skapa ett ord. Uppdrag 1 så frön, uppdrag 2 göra bil till snick och snack. 
-bilen, vad rullar, hur rullar saker. 

-målar av snick och snack på önskemål från barnen.

 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

 

snick

 -barnen har fått ett ökat intresse för träd och frön och vad som rullar.
-barnen ser och undersöker självmant om de kan hitta frön när de är utomhus och vill spara dessa och ta med till förskolan. 

 - barnen har också själva utforskat saker som rullar, hämtat saker och se vad som rullar och inte rullar. Vi upplever att nyfikenheten kring hur saker fungerar har väckts.

Vi har satt kastanjer i vatten och följer utvecklingen genom att rita av den i tre olika skeenden för att uppmärksamma processen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: