👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tio små kompis böckerna

Skapad 2020-02-26 08:46 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Böckerna handlar om olika sätt att vara en bra kompis, t.ex. att dela med sig, att säga förlåt, att krama och trösta den som är ledsen, att samarbeta, vänta på in tur, visa känslor, att kunna samtala m.m. Vi får träffa Kanin och Igelkott som hamnar i dessa olika situationer, vi får se och följa hur dom löser dessa.

Innehåll

BAKGRUND

Vi arbetar med  bokserien "Tio små kompisböcker". Böckerna  handlar om olika sätt att vara en bra kompis, t.ex. att dela med sig, att säga förlåt, att krama och trösta den som är ledsen, att samarbeta, vänta på in tur, visa känslor, att kunna samtala m.m. Vi får träffa Kanin och Igelkott som hamnar i dessa olika situationer, vi får se och följa hur dom löser dessa. Barnen ska och får  med hjälp av Kanin och Igelkotts vardags situationer, få möjlighet att se olika dilemman lösas från andras perspektiv. Barnen kan få utvecklas i att  känna med någon annan samt utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

 

 

MÅL

  • Barnen utvecklar sin empati förmåga
  • Barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • Barnen tränas i att hantera konflikter och förstå sina rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
  • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Dessa ingår i "tio småkompisböcker av Linda Palm, och med hjälp av böckerna: 
*Säg förlåt
*Dela med dig
*Lugna ner dig
*Visa dina känslor
*Säg stopp
*Prata om det
*Vänta på din tur
*Samarbeta
*Sprid glädje
*Lyssna och kom överens

Kommer vi att jobba och använda på olika sätt.

 Dom olika böckerna med massa olika dilemman om Kanin och Igelkott kommer att få barnen att tänka till och som de flesta barnen kommer man att känna igen sig utifrån sin vardag. Det kommer förmodligen att leda till en massa samtal, reflektioner och diskussioner. Vi väljer böckerna utifrån barngruppens behov och arbetar med böckerna månadsvis och planerar in aktiviteter som kopplas till den bok vi arbetar med. Barnen kommer att vara väldigt involverade och delaktiga då vi tidigare jobbat med dessa och faktiskt  fått se fina förändringar hos barnens sätt att se och lösa konflikter. Barnen kommer vara aktiva i hela processen och genom vår pedagogiska dokumentation tillsammans med barnen, det blir en reflektion att kunna reflektera över sitt lärande och sin utveckling och kunna utvecklas därefter. Oavsett kön, ålder, etnisk tillhrighet, funktionshinder och sexuell läggning får alla barn i dessa aktiviter i sin takt och utmanas på olika sätt av alla pedagoger på avdelningen då vi genomför aktiviteter utifrån område som vi fördjupat oss i. Utifrån böckernas innehåll kommer vi erbjuda gruppstärkande aktiviteter som tex lekar på samlingen, sång, dans musik och rörelse i samband med rim, ramsor och sånger.

 

DOKUMENTATION

Det är allas ansvar att dokumentera. En pedagog läser boken tillsammans med barnen medan en annan pedagog dokumenterar varje enskilts barn/gruppens utveckling och lärandet under processen. Vi kommer dokumentera arbetet genom bilder, spela in och anteckningar.

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att starta arbetet med Tio små kompisböcker i början av höst terminen. Vår första pedagogiska reflektion kring arbetet kommer att ske  i slutet av september. Pedagogernas egna reflektioner kring arbetet med Tio små kompisböcker kommer att ske under vår avdelningsplanering. 

Vi kommer då använda oss av dessa frågeställningar. Hur har det gått? Finns det något som vi kan ändra på? Hur kan vi göra för att det ska bli bättre i praktiken? Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare kontinuerligt.

Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
Alla barn deltar efter förmåga och intresse.