👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quintus

Skapad 2020-02-26 09:38 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Med hjälp av Tillsammans verktyget Quintus erbjuds barnen redskap för hur man är en bra kompis. Quintus är oftast med på samlingarna där man arbetar med frågor som att samarbeta, visa respekt för sig själv och andra, ta ansvar, fatta positiva och synda beslut samt att visa uppskattning för varandra.

Innehåll

 Vi arbetar ständigt med barnens självkänsla, att barnen ska kunna känna sig trygga i sig själva och våga säga sin åsikt. Quintus kommer ofta och finns där för barnen som stöd och vän. Vi arbetar alltid efter barnens intressen och deras nyfikenhet. Deras intressen kommer alltid först i våra aktiviteter, fast med en rödtråd till vår pedagogisk verksamhet, Quintus.

MÅL

Våra mål inom Quintus är att ge varje barn tillfälle att öva god kamratskap genom att arbeta i grupp och att hjälpa andra. Att ge barnen kunskap om hur man respekterar sig själv och andra, att ge dom självkänslan och modet, kunna lita på sig själv och fatta rätt beslut och att vara en bra kompis.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom att arbeta med Quintus kommer barnen kunna uttrycka sina åsikter och tankar, känna att alla är olika och alla har samma värde. Med Quintus kan man arbeta med både inomhus och utomhus. Quintus kan komma på samlingar samt när man är uppdelade i smågrupper. Pedagogen som har Quintus har samling med sin grupp, där samtalar man om hur man är en bra kompis och vad en bra kompis är. Pedagogen tar och antecknar vad barnen tycker och känner. Sedan så har man en utvärdering med barnen där de får uttrycka sina åsikter och återkoppla vad som har sagts och gjort.

DOKUMENTATION

När vi dokumenterar använder vi oss utav iPad, intervjuer m.m. Vi samtalar om vad vi gjort samt återkopplar och repeterar deras utvärderingar och reflekterar.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vid samlingen utvärderar vi våra känslor och vad Quintus står för, varje barn får då uttrycka sina åsikter och funderingar. Därifrån fortsätter vi vidare med vårat arbete med Quintus.

Kopplingar till läroplanen

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  •  Lpfö98 Rev. 2016Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer