Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka

Skapad 2020-02-26 12:48 i Oskarshamns Grundsärskola Oskarshamn
NTA lådans tema Flyta eller sjunka
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Badande människor, fiskar, tångruskor, dykare, flottar och fartyg. För nästan allt som finns på eller i hav och sjöar handlar det om att flyta eller sjunka. I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka - Hur funkar det?

Innehåll

Vad ska du lära dig?

efter arbetet med temat förväntas du kunna:

 • planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undersökningar kring hur flyt förmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.
 • visa varför en del föremål flyter och varför en del sjunker
 • jämföra dina och andras resultat samt ge exempel på likheter och skillnader samt vad det kan bero på.
 • ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • känna till Arkimedes och andra forskares undersökningar och upptäckter och vad de betytt för vår förståelse av fenomen i vår omvärld.

 

Hur ska du lära dig?

Undervisningen bygger på att du skall utföra ett antal uppdrag, där du tränar olika förmågor i ämnet.

Du kommer att arbeta i mindre grupp.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar inför alla uppdrag.

Vi kommer även att arbeta med filmer, texter, praktiska undersökningar mm.

 

Bedömning - så visar du att du lärt dig

 • Planera en undersökning.
 • Genomföra en undersökning.
 • Dokumentera din undersökning.
 • Deltar i samtal och jämför egna och andras undersökningar.
 • Ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • Beskriver och ger exempel på vad som påverkar ett föremåls flyt förmåga (med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek och form).

 

Begrepp

Tyngdkraft, lyftkraft, vikt, volym, storlek, form och densitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk och tillverkningsindustri.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Berättelser om naturvetenskapliga upptäckter och framsteg genom tiderna
  NO  7-9

Matriser

NO
Flyta eller sjunka?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förutser, jämför och drar slutsatser av resultat
Reflektera, analysera förbättra undersökningen
Du behöver öva på att förutsäga resultat.
Gör gissningar, kan jämföra dina och andras resultat och se likheter och skillnader i resultat.
Kan jämföra dina och andras resultat och enkelt förklara om likheter och skillnader samt vad de kan bero på.
Utöver nivå 2 och 3 även Bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Använda undersökande arbetssätt.
Följa, förstå instruktioner och genomföra experiment samt formulera frågeställningar för systematiskt vidare arbete.
Du behöver mycket hjälp för att göra experiment.
Utför experiment utifrån givna planeringar med stöd och handledning.
Följer skriftliga och eller muntliga instruktioner och utför experiment utifrån givna planeringar med delvis stöd från läraren. Bidrar till att föra enkla frågeställningar för det undersökande arbetet.
Tar del av givna instruktioner och planeringar och utför experiment på ett säkert och självständigt sätt. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar för vidare systematisk undersökning.
Deltar i samtal och diskussioner
Kan följa, förstå och delta i samtal och diskussioner.
Öva på att göra din röst hörd i samtal och diskussioner.
Deltar i samtal. Visar i samtal att du vet något om tekniska upptäckter och uppfinningar och dess påverkan på samhällets utveckling.
Deltar i samtal och diskussioner utifrån givna ämnen och frågeställningar. Kan följa och förstå enklare begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfaranheter till ämnet.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Följer, förstår och använder begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfarenheter och drar paralleller till andra kunskaper.
Dokumentation
med text och bild
Vi behöver öva på att dokumentera dina kunskaper.
Gör enkla dokumentationer av resultat av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra mallar.
Gör tydliga dokumentationer av beräkningar och resultat med stöd av tabeller och andra bilder.
Förutom nivå 2 och 3 Kan du dra slutsatser av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra bilder.
Tillämpa kunskaper
Begreppsförståelse och kunskapsanvändning
Vi måste öva mer på att förstå varför saker flyter eller sjunker.
Har grundläggande kunskaper om någon faktor som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte
Kan namnge några faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan ge något exempel på att ett föremåls flytförmåga beror på dess vikt i relation till vattnets vikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: