Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkotten/Ekorren Naturvetenskap

Skapad 2020-02-26 13:55 i Båtstorp Österåker
Förskola
Samplanering utifrån läsårets årsplan.

Innehåll

 

 

2019-08-01

Båtstorp - Säby förskolor

 

 Samplanering

Årsplanens område: Naturvetenskap

 

Datum:
Grupp: Igelkotten/ Ekorren

 

VAD?

Väcka nyfikenhet kring naturvetenskap och ge barnen förutsättningar för att utforska, arbeta och samtala om naturvetenskap

Vi vill ge barnen möjlighet att få tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp

 

 

VARFÖR? 

Få förståelse för olika samband i naturen, utveckla sitt kunnande om växter och djur

 

MÅL? (Lpfö -18 reviderad)

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

- utveckla intresse för och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

- utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Vidare kopplingar till Lpfö se nedan

 
HUR?

Hållbar utveckling.

Vi går kontinuerligt till skogen i smågrupper. Barnen ges möjlighet att utforska tillsammans, vi vill väcka ett intresse för djur och natur i vår närmiljö. Vad händer i naturen under de olika årstiderna. Undervisningssituationer i utomhusmiljö.

Vi låter barnen själva så och odla för en ökad förståelse för kretsloppets funktion. Vi odlar och iakttar processer när olika saker växer. Vi dokumenterar växtprocesser.

Vi skapar med återbruksmaterial

Vi lär oss om källsortering, kompostering och återvinning 

Skräpplockardagar

Vi tittar på inspirationsfilmer och litteratur om naturvetenskap 

NÄR? 

Planerad undervisning med fokus på naturvetenskap sker i smågrupper flera dagar i veckan. 

Spontan undervisning när vi ser att barnen utforskar på egen hand

VEM/VILKA? (Aktörer)

Pedagoger  på Igelkotten/Ekorren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: