Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-02-27 12:35 i Söderskolan Falkenberg
Temaområde forntiden åk 2-3
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
I arbetet med forntiden kommer du få möjlighet att möta olika sorters berättande med film, diskussionsuppgifter, faktatexter, bild och rollspel och på så sätt utveckla ditt språk, din identitet och din kunskap kring människans tidiga historia.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • - beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden
 • - på ett enkelt sätt beskriva människans tidiga historia och ge exempel på olika levnadsvillkor
 • - använda tidslinjer för att ange händelser i tid
 • - skriva enkla texter och återge information i enkla former av faktatext
 • - använda ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet klart framgår

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • - ge exempel på spår från forntiden
 • - ge exempel på hur naturen och eller miljön kan påverka var människor bor och arbetar
 • - beskriva människans tidiga historia både skriftligt och muntligt
 • - skriva faktatexter och använda ämnesspecifika ord
 • - använda en tidslinje och några olika tidsbegrepp 

Det gör jag genom att lyssna på dig när du deltar i diskussioner, läsa dina faktatexter, göra en kahoot och se hur du kan använda dina kunskaper när du jämför och förklarar de olika tidsåldrarna.

Undervisning och arbetsformer

Detta kommer du att få träna genom att  

 • - följa serien "Arkeologens dotter" och titta på faktafilmer 
 • - lyssna på genomgångar
 • - skriva texter med hjälp av stödord
 • - svara på frågor skriftligt och muntligt
 • - jämföra de olika tidsåldrarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: