👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent 7

Skapad 2020-02-27 19:05 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Bråk och procent (s. 120 - 141). På E-nivå testas följande: Bråkform och blandad form (s. 124) Jämföra bråk (s. 127) Förlängning och förkortning (s.130) Bråkaddition & subtraktion (s. 135) Bråkmultiplikation (s. 139)

Innehåll

 

Mellan hakparenteserna gömmer sig det rätta svaret skrivet med snedstreck (/) i stället för bråkstreck.

 

Bråkform och blandad form

 

Omvandla följande tal till bråkform:

 

1)           [11/4]

 

 

 

2)           [16/5]

 

 

 

3)            [26/3]

 

 

 

4)            [59/8]

 

 

 

5)            [59/10]

 

Omvandla följande bråktal till blandad form:

 

6)            [1 5/8]

 

 

 

7)            [9 1/9]

 

 

 

8)            [14 2/5]

 

 

 

9)            [1 4/12]

 

 

 

10) Vilket tal ligger mitt emellan  och  ?        [Visa Johannes!]

 

Jämföra bråk

Vilket bråk är störst av följande bråk? Miniräknare förbjudet!

 

1)  1)  [1/2]

 

2)   2)   ? [11/20]

 

3)   3)  ? [7/13]

 

4)     ? [4/3]

 

5)     ? [18/17]

 

6)  ? [lika stora]

 

7)   ? [14/15]

 

8)  ? [72/73]

 

9)  ? [99/100]

 

10) Vilket är det lägsta heltal (x) som gör så att olikheten stämmer?

 

 ? [visa Johannes!]

 

 

Förlängning och förkortning

 

1) Förläng  med 3.     [6/9]

 

2) Förkorta  med 3.     [1/4]

 

3) Förläng  med 4.     [12/16]

 

4) Förkorta  med valfritt heltal.     [1/5 (man vill inte ha decimaltal i ett bråktal)]

 

5) Förläng  till tolftedelar.     [3/12]

 

6) Förkorta  så långt det går.     [3/4]

 

7) Vilket tal döljer sig bakom kvadraten?        [7]

 

8) Vilket tal döljer sig bakom kvadraten?       [42]

 

9) Vilket tal döljer sig bakom kvadraten?       [10]

 

10) Vilket är det lägsta heltal du kan förlänga  med för att både täljare och nämnare ska bli heltal?   
[Visa Johannes]

 

 

Bråkaddition & bråksubtraktion

 

1)    [12/15 eller 4/5]

 

2)      [24/40 eller 3/5]

 

3)        [10/12 eller 5/6]

 

4)       [140/450 eller 14/45]

 

5)   Hur stor andel av cirkeln är grå?    [5/9]

 

 

 

6)       [11/15]

 

 

7)       [20/21]

 

8) Hur stor andel av cirkeln är grå?    [23/60]


9) Hur stor andel av cirkeln är grå?    [1/12]

 

 

 

10)      [visa Johannes]

 

Bråkmultiplikation

 

1) =      [6/15 eller 2/5]

 

 

2)        [3/16]

 

 

3)       [12/36 eller 1/3]

 

 

4)        [5/24]

 

 

5)       [8/15]

 

 

6)        [15/7]

 

 

7)        [6/30 eller 1/5]

 

 

8)        [7/6]

 

 

9)        [102/12 eller 17/2]

 

 

10)        [Någonting med 55. Visa Johannes!]

 

 

Bra jobbat!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik, fyra förmågor

Rubrik 1

E
C
A
Problemlösning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att (…) samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
leven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att (…) samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att (…) samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att (…) olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att (…) olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att (…) olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning (…) med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning (…) med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning (…) med mycket gott resultat.
Kommunikation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt (…) med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt (…) med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (…) med god anpassning till syfte och sammanhang.