Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2020-02-28 09:50 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Eleverna arbetar om de fem enkla maskinerna. Mer detaljerad info finns på classroom.

Matriser

Tk
Enkla maskiner

- Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

F
E
C
A
Tekniska lösningar
T1
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god an­ vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ända­ målsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

F
E
C
A
Teknik utveckling & drivkrafter
T6
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: