Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BEMI Bedömningsmatris - psykologi 2a

Skapad 2020-02-28 13:24 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Psykologi
I det här dokumentet kommer bedömningen ske. Kunskapskraven är en direkt avskrivning från Skolverket men uppdelade i mindre delar för att tydliggöra exakt vilka delar du har uppnått.

Innehåll

I Skolverkets text Gymnasieskola 2011 (s 52-59) ges nedanstående förklaringar.Redogörelse: Översiktlig, utförlig och nyanserad. 

“En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt. 

 

En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). 

 

Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att du redovisar flera olika perspektiv. En nyanserad redogörelse kan också avse ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistiskt skicklig framställning men i kunskapskraven används begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv.”

(perspektiv = synsätt)

 

Värdera: enkla och nyanserade

För enkla omdömen räcker det inte bara med att du redovisar ditt tyckande, till exempel “det är bra”. Däremot kopplar du  till flera olika förutsättningar och ser saken ur olika perspektiv. 

 

… begreppet nyanserat …. eleven ger omdömen ur flera perspektiv”För slutsater, resonemang, jämförelser och exempel gäller enkla, välgrundade, välgrundade och nyanserade. 

En elev som drar enkla slutsatser har inte samma goda förankring i källor och eventuella teorier, men slutsaterna är ändå till viss del underbyggda av källor och eventuella teorier. 

 

Att till exempel en slutsat är välgrundad innebär att man bygger den på relevant fakta och sakförhållanden samt har förankrat den väl i tillförlitliga källor och eventuella teorier. Det innebär också att logiken i slutsaterna eller resonemangen är välgrundande. 

 

När slutsaterna dessutom är nyanserande kan man belysa saken ur flera olika perspektiv.”


Matriser

Psk
Bedömningsmatris - psykologi 2a

E
C
A
Tillämpningsområden i förhållande till förändringar i samhället
Eleven redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Eleven redogör utförligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Personlighetspsykologi
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins [...] förklaringar till mänskliga beteende, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins [...] förklaringar till mänskliga beteende, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins [...] förklaringar till mänskliga beteende, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Utvecklingspsykologi
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av utvecklingspsykologins[...] förklaringar till mänskliga beteende, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt för delar av utvecklingspsykologins [...] förklaringar till mänskliga beteende, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av utvecklingspsykologins [...] förklaringar till mänskliga beteende, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Utveckling och personlighet
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang för deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang för deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang för deras betydelse för helhetssynen på människan.
Klinisk psykologi och utvecklingspsykologi
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Klinisk psykologi
Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.
Eleven ger också exempel på några psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom detta.
Eleven ger också exempel på flera psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom detta.
Medier, livsstilar och kulturers påverkan
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: