Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden åk 6

Skapad 2020-02-28 14:21 i Storkskolan Sjöbo
Frihetstiden åk 6
Grundskola 6 Historia
Vi ska fördjupa oss i Frihetstiden, en del av Sveriges historia som förändrade vårt samhälle.

Innehåll

Målet med undervisningen är att

* utveckla förmågan använda historia för att förstå dåtid och nutid (tidsperioder, händelser m.m.)

* utveckla förmågan kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

* utveckla förmågan att reflektera hur historiska händelser har påverkat dagens samhälle.

* utveckla förmågan att använda och förstå historiska begrepp.

 

Målen med arbetsområdet är att du

  • ska kunna grundläggande fakta om hur det var att leva under Frihetstiden.
  • ska kunna jämföra livet under Frihetstiden med andra historiska perioder 
  • ska kunna förstå varför ståndssamhället började lösas upp och ha kännedom om de politiska partier som bildades.
  • ska kunna grundläggande fakta om de regenter som styrde Sverige under Frihetstiden.

Så här ska vi arbeta....

Vi kommer att arbeta med Stormaktstiden genom att

  • läsa faktatexter
  • göra arbetsuppgifter kopplade till texterna
  • se på filmer
  • reflektera, samtala och resonera om kopplingar till vår tid respektive Frihetstiden.

Vi kommer bedöma...

* din förmåga att redovisa kunskaper, skeende och gestalter.

* din förmåga att föra enkla resonemang kring orsaker och konsekvenser av historiska händelser.

* din förmåga att använda aktuella begrepp i sitt sammanhang.

* din förmåga att se samband och se skillnader/likheter kring historiska tidsperioder.

* din förmåga att använda historiska källor.

Matriser

Hi
HISTORIA kunskapskrav åk 6

Nivå 1
Förmågan bedömd. Kunskapskraven ej uppfyllda.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven har vissa grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att med stöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan med stöd undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då med stöd enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar också med stöd hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar med stöd sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan med stöd använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då med stöd enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan med stöd tolka och visa på spår av historien i vår tid och med stöd föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven med stöd använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: