Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2020-02-28 15:59 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap

" Det är samhällets fel att jag är arbetslös!" " När vi kommer till nästa samhälle måste vi tanka bilen" Det pratas och skrivs en hel del om samhället, men vad är ett samhälle egentligen? Varför uppstår samhällen? Hur ser samhällen ut och hur är de uppbyggda? Hur skulle du vilja att samhället såg ut?

Innehåll

 

 Stora frågor att kunna besvara vid arbetsområdets slut:

 

 • Vad är ett samhälle?Varför uppstår samhällen? Var uppstår samhällen?

 • Vad finns det för skillnader mellan samhällen förr och nu? 

 • Vilka funktioner finns i ett samhälle? Vilka yrken? Varför? Var finns de olika funktionerna? 

 • Vem bestämmer i ett samhälle? Hur kan man påverka?

 • Vad är den offentliga sektorn och det privata näringslivet? Vilken del i den offentliga sektorn har hand om vad? (stat, kommun, region)

 • Varför finns pengar? Vad är det ekonomiska kretsloppet?

 • Hur kan en familj se ut? 

 • Varför har vi alla olika förutsättningar trots att vi bor i samma samhälle? 

 • Vad har barnen för rättigheter och vilka skyddsnät finns för barn i samhället?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh Ge
Samhällskunskap 4-6

Samhällskunskap 4-6

når ännu ej målen
når målen
når målen väl
når målen mycket väl
Samhällsstrukturer
Att undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begreppsförmåga
Att förstå och använda begrepp för att beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Inflytande
Att kunna ge exempel på och kunna diskutera människor och gruppers olika förmåga att påverka olika beslut.
Undersöka samhällsfrågor
Att kunna undersöka, diskutera och värdera olika samhällsfrågor.
Mänskliga rättigheter
Att kunna beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets olika rättigheter.
Demokrati
Att ha kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut i samhället.
Informationssökning
Att kunna använda och värdera olika källor.

Sh Ge
Geografi 4-6

Geografi 4-6

når ännu ej målen
når målen
når målen väl
når målen mycket väl
Kunskaper i geografi
Att ha kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Vad om kan förändra landskapet och hur det kan påverka människa och natur.
Var människor bor
Att ha kunskaper om hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begreppsförmåga
Att förstå och kunna använda geografins begrepp .
Informationssökning
Att kunna använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden.
Fältstudier
Att kunna använda kartor och andra enkla verktyg när du gör fältstudier.
Namngeografi
Att ha kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Att kunna beskriva och jämföra var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Att ha kunskaper om och kunna diskutera hållbar utveckling, samt ge förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsvillkor i världen
Att ha kunskaper om människors orättvisa förutsättningar i olika delar av världen och vad det får för följder, samt ge förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: