Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik, idrott och hälsa, v. 10-13

Skapad 2020-02-29 00:36 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Inom ämnet idrott och hälsa tränar eleven sina förmågor i en mängd olika idrotter, både individuella och i lag. I detta moment tränar eleven rörelseförmågorna inom idrotten gymnastik. Elevens får chansen att utveckla era sina förmågor men även chansen till att hjälpa klasskamrater med feedback på hur de ska träna för att få en allsidigare rörelseförmåga.

Innehåll

 

Åk. F-6  Gymnastik

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Vad ska vi lära oss?

  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Vad ska vi arbeta med?

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att inom redskapsgymnastik utveckla följande förmågor:

o   Utveckling av de motoriska grundformerna exempelvis klättra, hänga, rulla, stödja, hoppa, springa, balansera och anpassa kraften.

o   Utveckling av rörelser både i enskild och sammansatt form

o   Utveckling av styrka och koordination.

o   Utveckling av feedback till klasskamrater 

 

Via projektorn kommer eleverna att kunna se hur övningarna önskas genomföra.

Hur ska vi lära oss?

Eleverna ska under lektionstid öva in teknik på olika gymnastikövningar, utförda i olika gymnastikbanor.

Eleverna kommer att jobba med kamratbedömning(åk.3-5) där ni ska bedöma varandras rörelser för att sedan kunna ge feedback till varandra. Feedbacken ska ni sedan ta till er och använda för att utveckla er i övningarna.

Alla övningar har olika svårighetsgrad.  Använd första lektionen till att prova vad du klarar av och börja sedan träna på det du tänker att du hinner lära dig på ungefär tre lektioner. Om du redan nu vet att du klarar en övning, välj då en mer avancerad övning som du behöver utveckla och träna istället på den.

Du får under processens gång kontinuerlig feedback av både läraren och din kamratbedömare.

 

De övningar vi kommer genomföra är bla:

Mattövningar:

 ·         Kullerbytta framåt eller bakåt

·         Handstående mot vägg

·         Handstående fritt

·         Handstående ner till kullerbytta

·         Huvudstående mot vägg

·         Huvudstående fritt

·         Hjulning

·         Rondat

Ringövningar:

·         Flåkatt

·         Fågelboet

·         Stuphängande

·         Lilla korset 

Räckövningar:

·       Hjulomsväng

·         Överkast

·         Överkast till jämvikt

·         Ridsväng

Övningar satsbräda:

·         X-hopp 

·         Gruppering

·         Ljushopp

·         180 grader rotation

·         360 graders rotation

  • Hopp över plint - katthopp/grenhopp/ljushopp
  • Rondat 

Matriser

Redskapsgymnastik bedömningsmatris

Redskapsgymnastik

Ej visat tillräckliga kunskaper för att nå målen
Når målen
Når över målen
Rörelseförmåga
Eleven kan ej genomföra olika gymnastiska övningar som innefattar enkla rörelser och varierar och anpassar sina rörelser otillräckligt för att uppnå kraven för måluppfyllelse
Eleven kan genomföra olika gymnastiska övningar som innefattar enkla rörelser och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl
Eleven kan genomföra olika gymnastiska övningar som innefattar enkla rörelser och varierar och anpassar sina rörelser väl.
Säkerhet och skadeförebyggande
Eleven deltar inte i samtal kring skadeförebyggande metoder för olika idrottsaktiviteter samt visar ett tydligt bristande säkerhetstänk/agerande under gymnastikövningarna
Eleven kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar. Samt visar ett medvetet säkerhetstänk under gymnastikövningarna
Eleven kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar. Samt visar ett väl utvecklat medvetet säkerhetstänk under gymnastikövningarna med ett helhetsfokus
Kamratbedömning (åk 3-5)
Eleven deltar inte i kamratbedömningen enligt anvisningarna
Eleven deltar i kamratbedömningen enligt anvisningarna
Eleven deltar i kamratbedömningen enligt anvisningarna och ger relevant återkoppling utifrån övningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: