Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi vt 2020

Skapad 2020-02-29 08:26 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ordet ekologi betyder läran om samspelet i naturen. Ekologin handlar om hur växter, djur och mikroorganismer är beroende av varandra och av omgivningen. Ett avgränsat område med alla dess levande organismer bildar tillsammans med miljön ett ekosystem.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna

  • Beskriva samspelet i ett ekosystem genom att använda biologins termer och uttryck så som: organism, art, individ, ekologi, population, ekologisk nisch, producenter, primärkonsumenter, sekundärkonsumenter, toppkonsumenter, nedbrytare, näringskedja, miljö, näringsväv, anpassning, konkurrens, naturligt urval, evolution.
  • Beskriva hur energi går genom ekosystemen genom att beskriva näringskedjor och hur det hänger ihop med fotsyntesen och förbränningen.
  • Beskriva olika kretslopp (kol och andra näringsämnen).
  • Beskriva vad biologisk mångfald är, varför den är viktig att bevara och hur man gör det.

Beskriva hur människan påverkar naturen och resonera om olika sätt att uppnå en hållbar utveckling.

Arbetssätt/undervisning

Genomgångar.

Filmer

Läsa i Puls Biologi och göra uppgifter. Text s 100 – 114, Alla uppgifter s. 115. Förklara begrepp.

Göra en Power Point presentation, Prezi eller liknande om ett ekosystem som redovisas muntlig.

Gruppsamtal om människans påverkan på ekosystem samt biologisk mångfald.

Tillämpning 

Läxförhör begrepp

Power Point, Prezi eller liknande om samspelet i ett ekosystem.

Muntlig redovisning om ekosystemet.

Diskussionsuppgift om ekosystem och biologisk mångfald

Uppgift om källor

Uppgifter

  • Ekosystem

Matriser

Bi
Ekologi

E
C
A
Samtala och diskutera
Diskussionsuppgift Redovisning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Diskussionsuppgift
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Arbete inför redovisning Uppgift om källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Redovisning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Redovisning Läxförhör begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Redovisningen
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: