Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 7 kap. 5 Procent

Skapad 2020-02-29 12:15 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 Matematik
Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Tex när man vill presentera jämförelser och undersökningar, eller när man vill locka dig med billiga priser. Nu lär vi oss om procent så att vi blir kunniga och medvetna (och slipper bli lurade).

Innehåll

BEGREPP

Procent

Betyder hundradelar, eller ”av hundra”. Ett sätt att beskriva en andel eller storleken på ett tal.

Andel

En andel beskriver hur stor del av det hela någonting är. Andel kan beskrivas i decimalform, procentform eller bråkform.

Del

Delen beskriver hur stor biten är av det hela. Delen finns i täljaren om det är ett bråk, eller om du ska göra en beräkning för att få fram andelen i tex decimalform eller procentform.

Det hela

Det hela beskriver hur stort allt är (100%). Det hela finns i nämnaren om det är ett bråk, eller om du ska göra en beräkning för att få fram andelen i tex decimalform eller procentform.

Procentform

Talar om hur stor delen av det hela är i hundradelar. Hundradel skrivs med hjälp av %-tecknet.

 

 

Bråkform

Talar om hur många delar av en hel det är. Delarna finns i täljaren, det hela hittar du i nämnaren.

 

 

Decimalform

Visar hur många tiondelar och hundradelar det finns i ett tal genom positionerna efter decimaltecknet.

 

UNDERVISNING

För att nå målen skall du träna/göra följande

Lära dig om procentens tre basproblem: 

 • Beräkna andelen (procenten)
 • Beräkna det hela
 • Beräkna delen 

Lära dig om procentuella förändringar: 

 • Förändring i procent – höjning och sänkning

dvs genom att

·       beräkna hur mycket en viss procent är av något

·       göra beräkningar med höjning och sänkning i procent,

·       beräkna hur många procent en andel är

·       förstå och använda procent vid jämförelser

·       uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

·       beräkna hur mycket 100% är

Fördjupning

·       mer om att beräkna delen, andelen och det hela. 

I undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar

·       enskilt arbete

·       diskussioner i grupp

·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

 

Ni kommer att jobba med:

1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen mot veckans mål. Veckans mål är var ni minst bör vara varje vecka för att hinna med kapitlet innan prov.

2.   Genomgångar enligt nedan. Klicka på genomgången, blåmarkerad, och följ länken för en genomgång.

3.   För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget arbetas med svart kurs sid 241.

V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Veckans mål

10

Uppstart Kap 6 Procent

Det hela är 100%

 

En tiondel är 10% och en femtedel är 20%

Studiedag

Höjning och sänkning

- Det hela
- 1/10 är 10% och 1/5 är 20%
- Höjning och sänkning

 

Trän sid. 20-21

Trän sid. 22

 

Trän sid. 23

t.o.m sid.  23

 

Blå sid.208

Blå sid. 209

 

Blå sid. 210

t.o.m sid 210

 

Grön sid. 192-193

Grön sid.194

 

Grön sid. 195

t.o.m sid 195

11

En hundradel är 1%

Beräkna det nya värdet

Hur många procent

Bråkform, decimalform och procentform

- 1/100 är 1%
- Beräkna det nya värdet
- Hur många procent
- Bråkform, decimalform och procentform

 

Trän sid 24

Trän sid 25

Trän sid 26

Trän sid 27

t.om sid 27

 

Blå sid 211

Blå sid. 212

Blå sid. 213

Blå sid. 214

t.o.m sid 214

 

Grön sid 196

Grön sid 197

Grön sid 198-199

Grön sid. 200

t.o.m sid 200

12

Räkna med procent i decimalform

Beräkna det hela

Blandat med procent

Uppslaget, problemlösning

- Räkna med procent
- Beräkna det hela
- Blandat med procent
- Uppslaget, problemlösning

 

Trän.sid 28

Trän sid 29

Trän sid 30

Trän sid 31

t.o.m sid 31

 

Blå sid 215

Blå sid 216

 

Blå sid 217

t.o.m sid 217

 

Grön sid 201

Grön sid 202

Grön sid. 203

Grön sid 204-205

t.o.m sid 205

13

Diagnos

Egen planering Blå/Grön/Röd

Röd kurs:
Det hela är 100%

Egen planering Blå/Grön/Röd

Röd kurs:
Mer om att beräkna delen

Egen planering Blå/Grön/Röd

Röd kurs:
Mer om att beräkna andelen

 

 

Trän sid 32

Trän sid 33

Trän sid 34

 

 

 

Sid 206-207

 

 

 

 

 

Sid 206-207

 

 

 

 

14

Egen planering Blå/Grön/Röd

Röd kurs:
Mer om att beräkna det hela

Egen planering Blå/Grön/Röd

Röd kurs:
Blandat med procent

Prov del 1

Prov del 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  BEDÖMNING  

Förmågor

E

C

A

Lösa

problem

 

Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/

begrepp

 

Du har grund-läggande kuns-kaper om procent

Du har goda kunskaper om procent

Du har mycket goda kunskaper om procent

Metod/redo-visning

 

Dina metoder/

redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redo-visningar är ut-vecklade och går att följa

Dina metoder/redo-visningar är välut-vecklade och ny-anserade och går att följa

Reflektion/

Analys/
Kommunikation

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Matematikprov Procent del 1

 • Matematikprov Procent del 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: