Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva debattartikel

Skapad 2020-02-29 12:53 i Förslövs skola F-9 Båstad
Skriva en debattartikel. Söka information Refera och källhänvisa
Grundskola 9 Svenska
Argumentera gör du säkert dagligen med kamrater, lärare, föräldrar m.fl. Men i skrift kanske det inte blir så ofta. Känner du igen att du blir upprörd över vissa saker som du skulle vilja förändra? I så fall kanske du ska sprida dina tankar vidare. I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla förmågan att argumentera i skrift. Du kommer med andra ord att få lära dig hur du skriver en debattartikel. I din text ska du också använda källor för dina sakargument. För att kunna nå dit behöver du förstås de rätta verktygen och de får du på vägen mot målet.

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

    Centralt innehåll

 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (argumenterande text)
 • informationssökning
 • hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar
 • Hur man ger och tar emot respons på texter

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • läsa och ta del av genomgångar kring argumentation, retorik och debattartikelns uppbyggnad/innehåll
 • se filmer om hur du resonerar samt bygger upp en argumenterande text
 • träna på att skriva texter och anpassa språket
 • söka information, göra urval och värdera informationen
 • genomgång och övningar kring källhänvisa och referera
 • kamratrespons, bearbeta egen text utifrån respons

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • skriva texter med anpassning till textens typ, uppbyggnad och språkliga normer.

 •  ge omdöme på text, utifrån textens typ, uppbyggnad och språkliga normer.

 •  bearbeta en texts variation och korrekthet utifrån respons. 

 • hänvisa och referera till olika källor. 

 

    

Uppgifter

 • film om hur man skriver en debattartikel

 • Instruktioner

 • Mall för kamratrespons

Matriser

Sv
Debattartikel år 9

Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Åsikten stödjs med minst ett argument. Försök ges att underbygga med fakta från andra texter.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs med exempel utifrån egna erfarenheter, andra texter och till viss del utifrån kunskaper om omvärlden.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs t ex med exempel utifrån egna erfareheter, andra texter samt kunskaper om omvärlden. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord samt styckeinledare.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel (t ex anafor) och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Källhänvisning
Källhänvisningen ger information om var informationen kommer ifrån och hänvisningen finns med i den löpande texten men inte helt som en del av den.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån och infogas på ett relativt smidigt sätt i den löpande texten.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån samt infogas smidigt i den löpande texten.

Sv
Kamratrespons

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge kamratrespons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Ta emot respons
Du kan ta emot respons och utifrån denna bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ta emot respons och utifrån denna bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ta emot respons och utifrån denna bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: