Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7

Skapad 2020-02-29 14:43 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Antiken

Innehåll

 

Historia årskurs 7 Antikens civilisationer

 

 

 

Arbetssätt och examination

 

Vi arbetar med läroboken SOL 4000 Levande historia 7. Liksom i de tre andra so-ämnenas läromedel ur samma serie utgår arbetsuppgifterna i läroboken från kunskapskraven i ämnet. Därmed säkerställs att eleverna vid självständigt arbete i läroboken övar förmågor som ingår i kunskapskraven. Ofta förekommer en stund på lektionerna med arbete i läroboken som måste fullföljas med läxläsning varje vecka. Lärobokens texter innehåller de kunskaper som sedan ska användas i de resonemang vi återkommande övar på i undervisningen. När vi genomför ett prov utgör det en del av den information som används vid betygssättning i ämnet. 

 

 

 

I religionskunskap behandlade vi Mesopotamien och Egypten ur det ämnets perspektiv men vi berörde även dessa civilisationers plats i historien vilket kommer att vara till nytta när vi nu i historieämnet kopplar på med antikens Grekland och romarriket. Det finns således en tanke med både vad vi ägnar oss åt i de fyra so-ämnena och i vilken ordning vi läser ämnena under läsåret.

 

 

 

I so-ämnena består kunskapskraven huvudsakligen av två delar: Kunskaper och resonemang. I historieämnet ska kunskaperna användas för att producera resonemang om orsakssamband samt om historiska källors trovärdighet och relevans.

 

 

 

Några råd om studieteknik

 

I historia åk 7 kommer det att finnas ett inslag av föreläsningar. Detta inslag ökar i historia åk 8 och utgör undervisningsform för hela momentet i historia åk 9. Det kan vara viktigt att tänka på följande:

 

 

 

1.      Kom i tid! 5 minuter sen ankomst betyder att du missar inledningen och syftet med föreläsningen.

 

2.      Notera noggrant inledande instruktioner, då förstår du slutsatserna bättre.

 

3.      Försök hitta ditt sätt att lära dig av föreläsningar: Lär du dig mest av att bara lyssna eller att anteckna varje ord? Eller behöver du skriva upp stödord? Mindmap? Prova olika sätt för att ta reda vad som passar dig bäst.

 

4.      Om möjligt, ligg före med ditt arbete i läroboken, det ger dig möjlighet att ställa frågor och framföra egna tankar kring föreläsningarnas innehåll.

 

 

 

Aktuellt centralt innehåll enligt kursplanen i LGR11

 

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

 

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

 

• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

 

• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

 

 

Hur historia används och historiska begrepp

 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: