Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelse

Skapad 2020-02-29 15:37 i Harbo förskola Heby
Förskola
Barnen ska få möjlighet att röra på sig och öva sin motorik genom att undervisningen sker i många olika former både inne och ute.

Innehåll

Läroplansmål/ nationella mål:

 Barnen ska få förutsättning att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet

att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla

sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.   Lpfö18

Se valda mål nedan.

Syfte: (Här beskrivs syftet med det valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

 Det finns forskning på att vi blir mer och mer stillasittande och fysiskt inaktiva vilket i längden påverkar

vår hälsa negativt, vi vuxna ska vara rörelseglada förebilder vilket skapar goda förutsättningar för att få

rörelseglada barn, ” barn gör inte som du säger, barn gör som du gör”.

Vi ska undervisa barnen på ett sådant sätt att rörelse och fysik aktivitet ska väcka en förståelse

för hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande i ett hållbarhetsperspektiv.

Kom ihåg att rörelseförståelse och rörelserikedom är minst lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

 

Mål:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

Vi vill skapa likvärdiga möjligheter för barn att komma i rörelse oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Vi vill ge barnen chans att utveckla sina motoriska färdigheter genom att sätta dem i rörelse i tidig ålder

och tro på dem, barn kan så mycket.

Detta resulterar i starka, självständiga och självsäkra barn i många andra situationer.

 

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet.  Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

Vi utgår från de tolv motoriska grundrörelserna: åla, krypa, gå, springa, hoppa, balansera, rulla, kasta,
fånga, stödja, hänga och klättra

Vi använder planerade rörelse- och danslekar både inomhus och utomhus.
Använder gymnastiksalen i skolan då det finns möjlighet.

Vi är ute på förskolans gård för  fri lek.

Vi går till skogen där barnen har möjlighet att röra sig på ett naturligt sätt såsom att klättra, hasa, hänga på 

grenar, hoppa m m barnen utvecklas motoriskt och fysiskt vilket leder till bättre inlärningsförmåga.

Uppgifter:

-se nedan

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

Uppgifter

 • V.6-9 vt 2020 Miniröris med Bamse

 • Vecka 9-12 vt 2020 Zumba-kids, Raffe räv, Valle snögubbe

 • vecka 13-17 vt 2020

 • V.34-37 Ht -2020 Miniröris med Bamse och hans vänner

 • V. 38-41 - 2020 Miniröris med Bamse

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: