Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pelle Svanslös, våga vara snäll

Skapad 2020-03-01 08:24 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 1 – 2 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Värdegrundsarbete med Pelle Svanslös. Pelle Svanslös är katten som alltid vågar vara snäll, trots att Måns är elak mot honom. Hur gör man för att våga vara snäll och varför är egentligen Måns elak mot Pelle? Måste man vara snäll mot någon som är dum mot en? Böckerna om Pelle Svanslös väcker känslor och ger möjlighet till många värdegrundssamtal.

Innehåll

 

Mål:

 • Utveckla sin empatiska förmåga.
 • Diskutera värdegrundsfrågor.
 • Hur vi kan göra så alla trivs i skolan.
 • Hur man är en bra vän.
 • Skapa gemensamma klassrumsregler. 

 

Undervisning:

 • Diskussioner
 • Böcker
 • Samarbetslekar
 • Kreativt arbete

 

Bedömning:

 • Deltagande

 

Begrepp:

 • Demokrati
 • Vänskap
 • Trygghet
 • Respekt
 • Hänsyn
 • Ansvar
 • Samarbete
 • Lika värde
 • Regler
 • Rättigheter/skyldigheter
 • Mobbing

Digitalt: 

 • Filmer

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: