Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redogörelse åk 5

Skapad 2020-03-01 09:12 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Muntlig redogörelse åk 5 Under arbetet med det här området kommer du att få lära dig mer om muntlig redogörelse/framställning. Du ska lära dig att förbereda, tala och lyssna. Du ska få lära dig hur man ska tänka och göra när man vill berätta om ett valfritt ämne (som intresserar dig) för andra. Du ska genomföra en muntlig framställning inför kamrat och lärare eller inför halvklass/helklass och lärare. Du kommer även att få ge och ta emot kamratrespons.

Innehåll

Kunskapskrav och förmågor

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: 
 • Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet  

Bedömning

Det kommer du att få visa genom att: 
 • Förbereda en muntlig framställning och använda dig av stödord/bilder/PP
 • Lyssna på andra som talar
 • Delta aktivt under diskussioner och genomgångar 
 • Ge kamratrespons på andra muntliga framställningar

Centralt innehåll

Du kommer att få lära dig: 
 • Hur man gör en muntlig presentation om ett ämne du själv valt
 • Hur man i en muntlig presentation kan använda sig av stödord, digitala hjälpmedel eller andra verktyg
 • På vilket sätt kroppsspråk, gester och röst kan påverka muntliga presentationer
 • Hur man bör uppträda som lyssnare

Undervisning

Hur ska vi lära oss detta?
 • Genom att själv välja ett ämne att berätta om och förbereda en muntlig framställning
 • Genom att se och lyssna på andra som talar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapkrav svenska åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: