Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - olika texter. Faktatext.

Skapad 2020-03-01 09:55 i Stadsparksskolan Partille
Skriva olika sorters texter: faktatext. En förklarande text om ett land och dess klimat, klimatzon, vegetation.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Skriva en faktatext om en känd person. Skriva med formellt språk, använda ett varierat språk och en röd tråd. Ha med rubrik, inledning, huvudtext med .underrubriker. I texten använda styckeindelning och skiljetecken på ett fungerande sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva olika texter - faktatext.

Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Eleven skriver en i huvudsak fungerande faktatext.
Eleven följer instruktionen. Eleven skriver en relativt väl fungerande faktatext.
Eleven följer instruktionen. Eleven skriver en väl fungerande faktatext.
Innehåll
Begripligt innehåll. Enkelt berättat/ förklarat om personen i en löpande, förklarande faktatext Innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. De olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt, du kan förstärka och levandegöra dina texters budskap. Någon källa finns
Relativt tydligt innehåll. Utvecklat berättat/ förklarat om personen i en löpande, förklarande faktatext Innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, De olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt, du kan förstärka och levandegöra dina texters budskap Fungerande källförteckning finns
Tydligt innehåll. Väl utvecklat berättat/ förklarat om personen i en löpande, förklarande faxtatext. Innehåller väl utvecklade beskrivningar och förklaringar, De olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt , du kan förstärka och levandegöra sina texters budskap Fungerande källförteckning finns och du resonerar om källan är relevant och är trovärdig.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, underrubriker, avslutning, styckeindelning/stycke-markering.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, underrubriker, avslutning, styckeindelning/stycke-markering.
Språk
Viss språklig variation. Enkel textbindning. Enkelt ämnesrelaterat språk Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Förhållandevis god språklig variation. Utvecklad textbindning, Utvecklat ämnesrelaterat språk, relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Meningsbyggnaden är relativt korrekt.
God språklig variation. Välutvecklad textbindning Väl utvecklat ämnesrelaterat språk, väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få/ inga stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: