👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar och världshav

Skapad 2020-03-01 12:43 i Lendahlsskolan Alingsås
Jordgloben. Kontinenter, världshav, världsdelar. Stora städer.
Grundskola F – 3 Geografi SO (år 1-3)
Under kommande veckor ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i geografi. Du kommer att lära dig namn och placering på världsdelar och världshav, samt lite mer om kartor och väderstreck. Du kommer få lära dig mer om platser och länder som är viktiga för dig.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

 • Kunna använda en karta och / eller en jordglob för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
 • Kunna beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken och andra rumsliga begrepp.
 • Kunna namnge världsdelarna, världshaven och några länder samt peka ut dessa på en karta. 

Undervisningens innehåll

Du kommer att:

 • Få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns och väderstreck.
 • Få arbeta med olika typer av kartor.
 • Få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • Få lära dig vilka världsdelar och världshav som finns och även var de ligger.
 • Titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa faktatexter.
 • Få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • Använda en kartbok
 • Beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken
 • Namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dessa på en karta
 • Namnge och placera ut några för dig viktiga platser

Uppgifter

 • Förslag på faktafilm

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3