Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körper und Kleidung

Skapad 2020-03-02 08:31 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9
Vi tränar oss på uttryck om kläder och kroppen, samt tränar på ord och fraser som ska hjälpa oss att kunna handla kläder på tyska.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...                                            

 

utveckla din förmåga att:  

  •  tolka innehållet i olika slags texter,

  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda                                  

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  • Formulera sig i tal 

Arbetsområdet och arbetssätt

 Ni kommer att få arbeta i grupper med temat "Körper und Kleidung". Vi kommer först att bearbeta en text som heter ""In der boutique". där vi tränar på nya ord och fraser, veckan efter tränar vi på kroppen och de olika kroppsdelarna på tyska.

Därefter ska ni i grupper om 3 skriva en pjäs i Driven som utspelar sig på till största delen i en klädbutik. Ni ska då använda så många ord och fraser som möjligt ifrån texten och övningarna i övningsboken. Pjäsen, som ni måste skriva tillsammans, ska delas med mig. 

När pjäsen är skriven, ska den visas upp inför 2 andra grupper. Vid detta tillfälle kommer ni att få ha stödord med er, vilket innebär att ni under veckorna, förutom att skriva själva pjäsen, även ska planera in att öva på såväl era egna repliker som att träna i grupp. 

Vi kommer också ha ett lite större glosförhör där ni visar att ni har lärt er nya ord inom området. 

Grovplanering: 

Vecka 10, 2/3 - 4/3: Ni läser och bearbetar texten i boken, samt arbetar med övningarna. 

Vecka 11, 9/3 - 11/3 : Vi tränar på och arbetar med kroppen och kroppsdelarna. Hinner vi så börjar in skriva pjäserna. 

Vecka 12: Prao

Vecka 13, 23/3 . 25/3 Ni skriver er pjäs. Ta inspiration från texten om det är svårt att komma på något nytt.

Vecka 14, 30/3- 1/4: Träna på pjäsen, både själv och i grupp.Glöm inte att skriva ner stödord! Glosförhör 1/4. 

Vecka 15: Påsklov,

Vecka 16, 15/4: Showtime!!  (den 14/4 har Holsta studiedag)

Bedömning

Jag kommer i slutändan att bedöma ert tal. Vid skrivandet ska samtliga i gruppen delta, och vid pjäsens visning kommer jag att bedöma ert fria tal - det är alltså viktigt att ni inte läser innantill från ett papper. Målet är att ni ska kunna visa pjäserna under vecka 16, dvs från den 15/4. Innan pjäsen kommer vi också ha ett lite större glosförhör där vi ser så att ni har lärt er nya ord inom området. Detta kommer ske onsdag 1/4 

Betygskriterier:

(blå text kopierad från skolverket)

E:

I muntliga ...... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig ....... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem

Du ska alltså kunna formulera en text samt prata på en enkelt tyska, som en tysktalande skulle förstå, det måste inte vara perfekt på något sätt. Efter feedback ska du kunna göra ändringar på egen hand, och du måste ha någon strategi när du stöter på problem i arbetet. Du visar att du försöker använda dig av några nya ord och fraser. 

C:

I muntliga ..... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig ..... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem 

 Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Tal ska hålla en något högre nivå än på E- nivå och det ska vara något mer korrekt. Det behöver fortfarande inte vara perfekt. Du försöker variera ditt språk, och visar att du testar att använda dig av flertalet nya ord och fraser som vi har tränat på.  

A: 

I muntliga ..... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig ...... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem 

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Tal ska hålla en hög nivå, fel får lov att förekomma, men enkla misstag med presensböjning, sein och haben får inte förekomma. Du formulerar dig varierat och visar att du har utvecklat ditt ordförråd samt att du behärskar de nya ord och fraser som vi har tränat på.

 

Matriser

BASMALL Moderna språk

F
E
D
C
B
A
Egen produktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt** **och begripligt** med **enstaka ord och** **fraser** **Bedömningsstöd:** Uttrycker sig eleven mycket enkelt men fullt begripligt? Är språket enkelt och elementärt, och kretsar det enkom kring ämnen som utgår ifrån eleven?Gör eleven sig förstådd? Använder eleven sig av några få, enkla grammatiska strukturer?
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt** **och relativt tydligt** med **fraser och** **meningar.** **Bedömningsstöd:** Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Använder eleven längre grammatiska sekvenser, vågar och vill kommunicera? Fungerar dessa till viss del? Finns beskrivande ord med, som utvecklar huvudordet?
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt**, **relativt tydligt och till** **viss del** **sammanhängande**. **Bedömningsstöd:** Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Räcker ordförrådet till för viss nyansering? Finns fasta, språkliga uttryck – adjektiv, synonymer, variationer, fler verb – som gör språket intressant och fyllig? Använder eleven i huvudsak grammatiska strukturer korrekt? (Stavfel får förekomma men inte förstöra kommunikationen)
Egen produktion, aktion
  • M2
  • M2
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket** **enkel** form redogöra för **innehållet** samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket enkel** form redogöra för **innehåll** **och detaljer** samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i **enkel form** redogöra för **innehåll och** **detaljer** samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Egen produktion/ interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **enstaka ord** **och fraser.** **Bedömningsstöd:** Är språket mestadels korta fraser och meningar staplade efter varandra? "Och" kan användas ibland... Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **ord, fraser och** **meningar.** **Bedömningsstöd:** Används längre fraser och meningar som binds samman med hjälp av "och" och "sedan"? Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och tydligt med ord,** fraser och meningar.** **Bedömningsstöd:** Meningar och fraser binds samman med bla "men" och "därför att" som skapar större flyt och ett mer utvecklar resonemang, och som för kommunikationen framåt? Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: