Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framstegens tid

Skapad 2020-03-02 11:06 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Teknik Biologi Fysik Historia
Vi kommer att arbeta med 1700 och 1800-tal och de framsteg som mänskligheten lyckades med under den här perioden.

Uppgifter

 • Diskussionsfråga 2

 • Diskussionsfråga till filmen.

 • Test Hjärnan och nervsystemet

 • Statisk elektricitet

 • Elektricitetens historia

 • Källövning Gruvan

 • Hur ljus reflekteras och bryts

 • Stödmall - Franska revolutionen

 • Uppgift - Ljus förr och nu

 • Lab: Statisk elektricitet

 • Laboration - Ljus

 • Uppgift: Färger

 • Uppgift - Ljus förr och nu

 • Uppgift : Första vaccinet

 • Ljusfrågor

 • Sverige under 1800-talet Stockholmskällan - Barnarbete

 • Amerikanska revolutionen

 • Elsäkerhet

 • Ström och spänning

 • Befolkning i Sverige - Befolkningspyramid

 • Befolkning i världen - Gapminder

 • Vår fantastiska hjärna - Manus till Podd

 • Vår fantastiska hjärna - Podd

 • Pod om hjärnan

 • Referat - Klassiker -8B,E,G

Matriser

Hi Fy Bi Tk
Uppgift - Vaccin

Lägre ------------->
------------------------------>
------------------------> Högre
Aspekt 1
Eleven kan ge exempel/förklara/förklara på och beskriva/visa på samband/ generalisera kring, några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du har angett en möjlighet eller risk med användning av vaccin.
Du har angett en möjlighet eller risk med användning av vaccin och förklarar utifrån möjligheten eller risken betydelsen för människors levnadsvillkor.
Du har angett två möjligheter eller en möjlighet och en risk med användning av vaccin och förklarar utifrån möjligheterna eller möjligheten och risken betydelsen för människors levnadsvillkor. Minst ett av ditt resonemang är i två led.

Hi Fy Bi Tk
Källuppgift - Gruvan (hi)

Lägre
Högre
Jag...
(hi)
… använder historiskt källmaterial och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Jag motiverar mina svar med en förklaring i ett led.
… använder historiskt källmaterial och drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Jag motiverar mina svar med en förklaring i flera led.
… använder historiskt källmaterial och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Jag motiverar mina svar med en förklaring i flera led och ur fler perspektiv.
Jag...
(hi)
…ser enkla samband mellan olika tidsperioder och visar det genom att ge ett exempel på hur dagens arbetsförhållanden kan se ut som liknar gruvarbetares förhållanden.
…ser utvecklade samband mellan olika tidsperioder och visar det genom att ge fler exempel och förklarar i flera led kopplingen mellan då och nu på hur dagens arbetsförhållanden kan se ut som liknar gruvarbetares förhållanden.
…ser välutvecklade samband mellan olika tidsperioder och visar det genom att ge fler exempel som jag förklarar ur olika perspektiv på hur dagens arbetsförhållanden kan se ut som liknar gruvarbetares förhållanden.

Hi Fy Bi Tk
Ljus

Nivå 1
Lägre -------->
Nivå 2
---------->
Nivå 3
----------->
Ny aspekt
Laboration ljus
Jag har visat grundläggande kunskaper om ljus och visar det genom att ge enkla svar på frågorna med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har visat goda kunskaper om ljus och visar det genom att ge svar på frågorna på ett utvecklat sätt med användning av fysikens begrepp.
Jag har visat mycket goda kunskaper om ljus och visar det genom att ge välutvecklade svar på frågorna med korrekt användning av fysikens begrepp,
Ny aspekt
Kunskaper om ljus
Jag har visat grundläggande nivå på kunskaper om ljus genom att klara godkänd nivå på test ljus. eller genom att ge godkända svar i uppgifterna: Vad är ljus - Ljus förr och nu ( 1-7) - Hur ljus reflekteras
Jag har visat på goda kunskaper om ljus genom att klara mer än godkänd nivå på test ljus. och genom att ge utvecklade svar på de skrivuppgifter som kräver förklaringar.
Jag har visat på mycket goda kunskaper om ljus genom att klara alla frågor på ett godkänt sätt när det gäller test ljus. och genom att ge välutvecklade svar i de skrivuppgifter som kräver förklaringar.
Ny aspekt
Centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du har angett en fördel för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång till elektriskt ljus. Du har förklarat varför du anser att det är en fördel.
Du har angett två fördelar för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång till elektriskt ljus. Du har förklarat varför du anser att dessa innebär fördelar för våra levnadsvillkor. En av dina förklaringar är i två led.
Du har angett minst två fördelar för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång till elektriskt ljus. Du har förklarat varför du anser att dessa innebär fördelar för våra levnadsvillkor. Båda dina förklaringar är i två led.

Hi Fy Bi Tk
Optik

Nivå 1
Lägre -------->
Nivå 2
---------->
Nivå 3
----------->
Ny aspekt
Centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du har angett en fördel för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång olika föremål som är kopplade till upptäckten av linser. Du har förklarat varför du anser att det är en fördel.
Du har angett två fördelar för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång olika föremål som är kopplade till upptäckten av linser. Du har förklarat varför du anser att dessa innebär fördelar för våra levnadsvillkor. En av dina förklaringar är i två led.
Du har angett minst två fördelar för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång olika föremål som är kopplade till upptäckten av linser. Du har förklarat varför du anser att dessa innebär fördelar för våra levnadsvillkor. Båda dina förklaringar är i två led.

Hi Fy Bi Tk
Statisk elektricitet

Nivå 1
Lägre -------->
Nivå 2
------------>
Nivå 3
---------> Högre
Laboration - Statisk elektricitet
Jag kan om jag får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering.
Jag kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en färdig planering. 
Jag har gjort en planering till en laboration som det går att arbeta utifrån så att övergripande frågan kan besvaras.
Dokumentation - Lab Statisk elektricitet
Jag har skrivit en rapport där jag redovisar mina resultat i form av bild och text och där min slutsats på något sätt framgår. 
Jag har skrivit en rapport med både text och bild som är strukturerad och där jag redovisat mina resultat i text och bild. Jag har besvarat minst 3 av 5 övergripande frågor så att min slutsats tydligt framgår.
Jag har skrivit en rapport med både text och bild som är strukturerad och lätt att följa där jag redovisat mina resultat i text och bild. Jag har besvarat alla övergripande frågor med en förklarande text. Mitt språk är naturvetenskapligt och korrekt.
Uppgift - Statisk elektricitet
Jag visar att jag har grundläggande kunskaper om statisk elektricitet genom att jag beskriver vad som händer vid laborationerna: John Travolta Ballongen
Jag visar att jag har goda kunskaper om statisk elektricitet genom att jag beskriver vad som händer samt förklarar varför i laborationerna: John Travolta Ballongen Jag har dessutom skrivit ner en förklaring till vad statiskt elektricitet är samt förklarat varför det som händer på filmen händer - Ett laddat experiment med en ballong
Du visar att du har mycket goda kunskaper om statisk elektricitet genom att du beskriver vad som händer samt förklarat välutvecklat med korrekt naturvetenskapligt språk i laborationerna: John Travolta Ballongen Du har dessutom skrivit ner en välutvecklad förklaring till vad statiskt elektricitet är samt skrivit en välutvecklad förklaring till varför det som händer på filmen händer - Ett laddat experiment med en ballong

Hi Fy Bi Tk
Elektricitetens historia

Lägre ------>
----------->
-------> Högre
Elektricitetens historia
Du har angett minst en fördel för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång till elektricitet. Du har förklarat varför du anser att det är en fördel.
Du har angett minst två fördelar för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång till elektricitet eller en fördel och en nackdel. Du har förklarat varför du anser att dessa innebär fördelar för våra levnadsvillkor. En av dina förklaringar är i två led. I dina förklaringar gör du kopplingar mellan då och nu eller att minst en av dina förklaringar är ur ett samhällsperspektiv.
Du har angett minst två fördelar för våra levnadsvillkor med att vi har tillgång till elektricitet eller en fördel och en nackdel. Du har förklarat varför du anser att dessa innebär fördelar/nackdelar för våra levnadsvillkor. I dina förklaringar gör du kopplingar mellan då och nu. Båda dina förklaringar är i två led och minst en ur ett samhällsperspektiv.

Hi Fy Bi Tk
Franska revolutionen (hi)

Lägre -----------------------------------------
---------------------------------- Högre
Jag...
…har grundläggande kunskaper om Franska revolutionen och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av revolutionen. Jag ger ett exempel på en orsak, en händelse och en konsekvens.
…har goda kunskaper om Franska revolutionen och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av revolutionen. Jag ger fler exempel på orsaker, händelser och konsekvenser.
…har mycket goda kunskaper om Franska revolutionen och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av revolutionen. Jag ger fler exempel på orsaker, händelser och konsekvenser.
Jag...
…ser samband mellan revolutionernas tid och idag och visar det genom att göra enkla beskrivningar.
…ser samband mellan revolutionernas tid och idag och visar det genom att göra utvecklade beskrivningar.
…ser samband mellan revolutionernas tid och idag och visar det genom att göra välutvecklade beskrivningar.

Hi Fy Bi Tk
El-säkerhet

--------------------------------------------->
--------------------------------------------->
--------------------------------------------->
Aspekt 1
Förmåga Jag kan använda naturvetenskaplig information för att skapa text som är anpassad till syfte och målgrupp.
Du har skrivit en text till Ulla där du ger en enkel förklaring på vad som händer när hon använder alla apparater samtidigt. Du ger ett förslag på hur hon på ett säkert sätt kan åtgärda problemet (utan att behöva slå i en spik).
Du har skrivit en text till Ulla där du ger en utvecklad förklaring på vad som händer när hon använder alla apparater samtidigt. Du ger en enkel förklaring till varför hon inte bör slå i en spik istället för en säkring, samt vad hon kan göra istället.
Du har skrivit en text till Ulla där du ger en välutvecklad förklaring på vad som händer när hon använder alla apparater samtidigt. Du ger en utvecklad förklaring till varför hon inte bör slå i en spik istället för en säkring, samt vad hon kan göra istället.

Hi Fy Bi Tk
Interaktiv laboration - El

Lägre ----------------->
------------->
---------> Högre
Dokumentation interaktiv laboration ellära
Mina slutsats dvs mitt svar på den övergripande frågan är enkel och har viss koppling till frågeställningen. Med enkel menas: I min rapport så förekommer det mest vardagsbegrepp. I min slutsats så ger jag exempel och beskriver i ett led. Jag har gjort laboration A3-A9 och skrivit en dokumentation där man kan läsa resultat eller slutsats på de flesta.
Mina slutsatser dvs mina svar på de övergripande frågorna är utvecklade och har en tydlig koppling till frågeställningen. Med utvecklad menas: Du använder relevanta begrepp som hör till området. I mina slutsatser så förklarar jag och visar på samband i flera led. Jag har gjort laboration A3-A9, B1-B3 och skrivit en dokumentation där man kan läsa resultat och slutsatser på dessa. Mina slutsatser stämmer ganska väl överens med hur det är i verkligheten när det gäller olika kopplingar.
Mina slutsatser dvs mina svar på de övergripande frågorna är väl utvecklade har en tydlig koppling till frågeställningen, alla begrepp är förklarade. Med väl utvecklad menas: Jag använder relevanta begrepp och som förklaras. I mina slutsatser så förklarar jag och visar på samband med generella drag i flera led med förklaringar   Jag har gjort laboration A1- A7, B1-B2, C1-C2 och skrivit en dokumentation där man kan läsa resultat och slutsats på dessa. Mina slutsatser stämmer mycket väl överens med hur det är verkligheten när det gäller olika kopplingar.

Hi Fy Bi Tk
Befolkning - fler uppgifter (ge + sh)

Lägre -----------------------------------------
----------------------------------------------
------------------------------------ Högre
Jag...
Uppgift: Befolkning i världen/Gapminder
...kan undersöka omvärlden/samhället och använder gapminder som verktyg.
Jag...
Uppgift: "Befolkning i Sverige"
...resonerar om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning på ett enkelt sätt. Detta gör jag genom att ge exempel på likheter eller skillnader i och mellan befolkningspyramiden/er
...resonerar om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning på ett utvecklat sätt. Detta gör jag genom att ge fler exempel på likheter eller skillnader i och mellan befolkningspyramiden/er. Jag resonerar om problem som kan uppkomma i framtiden.
...resonerar om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning på ett utvecklat sätt. Detta gör jag genom att ge fler exempel på likheter eller skillnader i och mellan befolkningspyramiden/er. Jag resonerar om problem som kan uppkomma i framtiden. Mitt resonemang är fördjupat med exempel ur fler perspektiv.
Jag...
Uppgift: Begrepp (test + användning i uppgifter)
...använder ett fåtal begrepp som har med samhället och geografi att göra.
...använder fler begrepp som har med samhället och geografi att göra
...använder fler begrepp med precision (rätt ord vid rätt tillfälle) som har med samhället och geografi att göra.
Jag...
Uppgift: Hållbar utveckling i ett land
…resonerar om ett lands utvecklingsmöjligheter. Jag väljer tre projekt som jag argumenterar för på ett enkelt sätt.
…resonerar om ett lands utvecklingsmöjligheter. Jag väljer tre projekt som jag argumenterar för på ett utvecklat sätt. Detta gör jag genom att ge fler exempel och fler argument.
…resonerar om ett lands utvecklingsmöjligheter. Jag väljer tre projekt som jag argumenterar för på ett välutvecklat sätt. Detta gör jag genom att ge fler exempel och argument som jag förklarar i flera led.

Hi Fy Bi Tk
Hjärnan och nervsystemet

Lägre ------------------------>
--------------------------------->
-----------------------> Högre
Laboration - Nervsignaler
Utförande
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering. 
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en färdig planering. 
Laboration - Nervsignaler
Dokumentation
Du har skrivit en rapport där du redovisat dina resultat i form av text och där din slutsats på något sätt framgår. 
Du har skrivit en rapport med både text och bild som är strukturerad och där du redovisat dina resultat i en tabell. Du har besvarat den övergripande frågan så att din slutsats tydligt framgår.
Du har skrivit en rapport med både text och bild som är strukturerad och lätt att följa där du redovisat dina resultat i en tabell. Du har besvarat den övergripande frågan med en förklarande text.
Kunskaper - Nervsystemet
Test
Jag har visat att jag har grundläggande kunskaper om hjärnan.
Jag har visat att jag har goda kunskaper om hjärnan och nervsystemet.
Jag har visat att jag har mycket goda kunskaper om hjärnan och nervsystemet.
Använda information - Nervsystemet
Podd
Jag har skapat en enkel framställning med viss anpassning till syfte och målgrupp. Jag har med en händelse och med en viss koppling till hjärnan och nervsystemet.
Jag har skapat en utvecklad framställning, ( podd) med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Jag har med en utvecklad förklaring till vad som händer i hjärnan och kroppen.
Jag har skapat en välutvecklad framställning, (podd) med god anpassning till syfte och målgrupp. Jag har med en välutvecklad förklaring till vad som händer i hjärnan och kroppen.

Hi Fy Bi Tk
Referat - Klassiker - 8B,E,G

Nivå 1
Lägre........................................................
Nivå 2
...................................................................
Nivå 3
.......................................Högre
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan göra en enkel sammanfattning av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och visar att du har grundläggande läsförståelse.
Du kan göra en utvecklad sammanfattning av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och visar att du har god läsförståelse.
Du gör en välutvecklad sammanfattning av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Språk
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Du gör en sammanställning som innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, med enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Du gör en sammanställning som innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Du gör en sammanställning som innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: