Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVE3 Argumenterande tal: En förändring

Skapad 2020-03-02 11:31 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Ett argumenterande tal om en normförändring i kursen Svenska 3.

Innehåll

Normer är till för att brytas, eller hur var det? Du ska argumentera för en förändring av en regel eller norm du vill se. 

Uppgifter

  • Tamanus: En förändring

Matriser

Sve
Argumenterande tal: En förändring

Ett godkänt tal
Ett välfungerande tal
Ett mycket välfungerande tal
Innehåll och argumentation
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Talet och framförandet uppfyller i denna aspekt godkänd nivå, och till viss del även 'väl genomfört'.
Argumentationen är konsekvent och varierad, dvs. eleven håller sig konsekvent till tesen samt tar upp olika perspektiv på ämnet.
Talet och framförandet når i denna aspekt kriterierna för 'ett välfungerande tal' samt till viss del dessa för 'ett mycket välfungerande tal'.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. mellan 4 och 6 min långt.
Talet och framförandet uppfyller i denna aspekt godkänd nivå, och till viss del även 'väl genomfört'.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisation av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner.
Talet och framförandet når i denna aspekt kriterierna för 'ett välfungerande tal' samt till viss del dessa för 'ett mycket välfungerande tal'.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är begripligt och anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Talet och framförandet uppfyller i denna aspekt godkänd nivå, och till viss del även 'väl genomfört'.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och tydligt och med fungerande stilfigurer.
Talet och framförandet når i denna aspekt kriterierna för 'ett välfungerande tal' samt till viss del dessa för 'ett mycket välfungerande tal'.
Språket är verkningsfullt, t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt, exempelvis genom ögonkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Talet och framförandet uppfyller i denna aspekt godkänd nivå, och till viss del även 'väl genomfört'.
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Talet och framförandet når i denna aspekt kriterierna för 'ett välfungerande tal' samt till viss del dessa för 'ett mycket välfungerande tal'.
leven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: