Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen - Alla barns lika rätt

Skapad 2020-03-02 14:06 i Palettens förskola Norrtälje
Förskola
Barnkonventionen i förskolan

Innehåll

Bakgrund

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det betyder att genomförandet av barns rättigheter måste tas på ännu större allvar. I Sverige är det kommunerna som ansvarar för en stor del av verksamheten som rör barn, såsom skolan och socialtjänsten.

 
https://unicef.se/barnkonventionen

Barnkonventionens artiklar är något som därför är otroligt viktigt för förskolans utbildning.

 

Syfte 

Syftet med att arbeta med barnkonventionens olika artiklar är för att synliggöra barnens rättigheter och för att barn och vårdnadshavare ska få information om dess innehåll. 

I Artikel 42 i Barnkonventionen står det:

”Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.”

Vi har också som syfte medvetet planera, genomföra, analysera och utvärdera barnkonventionsarbetet, i linje med förskolans värdegrund och uppdrag, för att på så sätt utveckla utbildningen och undervisningen.  

Mål

Målet med arbetet med barnkonventionen är:

- att ge möjlighet för barn och vårdnadshavare att känna till barnkonventionen och dess innehåll.

- planera, genomföra, analysera och utvärdera metoder och arbetssätt för att på så sätt utveckla det pågående arbetet. 

 

Hur ska vi nå målen?

- Genom aktiviteter, samtal, reflektion och analys kring artiklarna och det pågående arbetet. 

- Genom att dokumentera lärprocesserna.

- Genom att synliggöra barnkonventionen i dokumentationen som finns lättillgänglig på förskolan, i lärloggar och i muntlig kommunikation med vårdnadshavare.

 

Vilken Förståelse, vilka förmågor och begrepp ska barnen få erfara genom detta arbete?

- Början till förståelse för att barn har rättigheter (inte begreppet i sig, utan genom olika aktiviteter utforska de olika artiklarna och dess innebörd)

- Början till förmåga att ta ställning till olika livsfrågor och dilemman

- Början till förståelse för alla människors lika värde

 

Startaktivitet

Vi arbetar med en artikel i taget och börjar med aktiviteter kring ”Barn har rätt till ett namn”

 

Utvärdering

Uppföljning sker regelbundet, dagligen och under reflektionstillfällen. Utvärdering sker i maj/juni.  

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: