👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för baklängesplanering RÖF- endast rubriker

Skapad 2020-03-02 14:31 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
När arbetet med planeringen är färdigt avslutar ni med att namnge planeringen med er generativa fråga och byter ut bilden mot något som passar er planering. Ta bort denna befintliga ingresstext och skriv en sammanfattning av planeringen här. Ingressen ska rama in arbetsområdet och väcka nyfikenhet.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Generativ fråga: 

Vad kan man konstruera med pinar och stenar

Syfte: 

 

Mål ur Lpfö 18:

 
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 
intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 
förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

 

Specifika mål

 

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Begrepp:

 

 

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vetenskaplig grund:

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: 

 

Utvärderingssätt:

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter:

 

Formativ uppföljning:

 

Lärmiljö: