👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektromagnetism

Skapad 2020-03-03 09:41 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
I det här området får du lära dig om elektricitet och magnetism, samt hur dessa hänger ihop genom elektromagnetism och induktion. Du får förståelse för olika användningsområden av elektricitet och magnetism i din vardag såsom lampor, kompasser, generatorer, transformatorer och elmotorer.

Innehåll

 

INNEHÅLL

 

Vecka

Lektionsinnehåll

Halvklass

Sidor i boken / övrigt

11

Ström, spänning, statiskelektricitet

 

42 – 53,

12

Batteri, kretsar, kopplingsschema, ledare, isolatorer

Kopplingar

56 - 62

13

Elsäkerhet, ohmslag,

Kopplingar

64 – 68, 220 - 223

14

Påsklov

 

 

15

Magnetism

Elektromagneter, Induktion,

Magnetism stationslaboration

225 - 233

16

generator, elmotor, transformator

Hemuppgift

236 - 245

17

Ljud

elektromagnet

 

18

Ljud

 

 

19

Ljud

 

Kristihimmelsfärd

20

Ljud

 

Prov

21

Sex och samlevnad

 

 

22

Sex och samlevnad

 

 

23

Sista veckan

 

Sista veckan


Förståelse för och kunna använda begreppen:

elektricitet, ström, spänning, resistans, batteri elektriska kretsar, parallellkoppling, seriekoppling, magnetism, elektromagnet, generator, transformator, elmotor

 

MATERIAL

Lektionsanteckningar:

Statisk elektricitet

Magnetism

Elektriska kretsar

Elektromagneter

Spänning, ström, resistans, ledare, isolatorer

Transformator

Powerpoint

Fysikboken sid 42-69 och 220-245

Laborationer

Begrepp

Instuderingsfrågor

Powerpoint ljud

BEDÖMNING

Genomförande av laborationer

Laborationsrapporter

Läxförhör

Prov

Muntligt under lektioner (frågor, diskussioner)

Uppgifter

 • PROV: Fysik fredag 21 maj

 • Labrapport Elektromagnet

 • Instuderingsfrågor elektromagneter, generator, transformator och elmotor

 • Fysik: Hemuppgift 20 april

 • Lektionsuppgift fredag 16 april

 • Lektionsuppgift fredag 16april

 • FY Stationslab magnetism

 • Lektionsuppgift 25 mars

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy Tk
Laborationsmatris Bi/Fy/Ke

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Slutsats
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar enkla slutsatser.
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar utvecklade slutsatser. Förklarar med sin kunskap om biologi/fysik/kemi och visar förståelse.
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar välutvecklade slutsatser. Förklarar med sin kunskap om biologi/fysik/kemi och visar god förståelse.
Rimlighet och förbättringar
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven för enkla resonemang om resultatets rimlighet.
Eleven diskuterar resultatets rimlighet. eleven ger förslag på förbättringar.
Eleven diskuterar resultatets rimlighet kopplat till felkällor. eleven ger förslag på förbättringar. Föreslår nya frågeställningar.
Dokumentation
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Skriver en enkel rapport med tex en tabell som resultat.
Skriver en utvecklad rapport där alla delar finns med.
Skriver en välutvecklad rapport där alla delar finns med.

Fy Tk
Prov ljud och elektromagnetism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förklara med Begrepp
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Fråga 1 Fråga 2 fråga 3 a, b, c Fråga 4 Fråga 7 Fråga 8
Fråga 3d Fråga 4 Fråga 7 Fråga 8
Fråga 4 Fråga 7 Fråga 8
Fysikaliska samband i vardagsliv och samhälle
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Fråga 5 Fråga 6
Fråga 5 Fråga 6
Upptäckter
 • Fy  E 9
Fråga 8