Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2020-03-03 12:07 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi arbetar med de olika arbetsområdena inom kemi och bedömningen sker i en gemensam matris under åk 4-6. De rader som inte är markerade är det vi ännu inte bedömt.

Innehåll

Från råvara till avfall

Vi arbetar med området ht-20, v.35-38

Hur olika råvaror kan bli till olika material

Vad som händer med olika material som vi slänger/återvinner

Vi kommer samtidigt att arbeta med kopplingar till biologi och teknik

Bedömning:

Hur du använder begrepp kopplat till området

Hur du kan förklara och motivera utifrån begreppet hållbar utveckling.

Bedömningen sker kontinuerligt i klassrumssituationer, via samtal, diskussioner, anteckningar och texter.

Viktiga ord och begrepp: material, kretslopp, återvinning, hållbar utveckling och avfall.

 

Arbetssätt: Vi läser texter i bla Utkik FyKe 4-6, tittar på filmer via sli.se. samtalar och diskuterar. Tränar begreppen genom "med andra ord".

Vt-20

Blandningar och lösningar

Arbetstid:

Vi arbetar med området blandningar och lösningar under ca 4 veckor. V.10-13.

Bedömning 

Vad ska bedömas:

 • hur du använder dig av ord och begrepp som hör till området: Sortering, lösningar och blandningar

 • hur du samtalar och deltar i diskussioner.

 • hur väl du gör undersökningar och hur du dokumenterar dem.

Hur ska det bedömas:

 • observationer i klassrummet, t ex hur du samtalar i olika parövningar och i helklass.

 • genom din dokumentation i din NO-bok.

 • genom observation av hur du genomför enkla undersökningar och hur väl det går att följa din dokumentation.

 

Språkliga mål

Vi kommer att:

träna på att skriva laborationsrapporter och att använda kemins begrepp.

Viktiga ord och begrepp: Molekyler, ämnen, lösning, blandning, mättad lösning, filtrera, sila, sedimentera, avdunstning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi, blandningar och lösningar

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Resonemang & diskussion
Frågor & åsikter
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar
Genomförande
Du kan, tillsammans med andra, genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan på egen hand genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det, efter viss bearbetning, går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan på egen hand genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämförelse
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag på något som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag, som efter viss bearbetning, kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemiska samband & begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: