Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9A befolkning och regionalgeografi

Skapad 2020-03-03 12:33 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Geografi
Vi ska i detta arbetsområde studera olika faktorer som påverkar ett land och dess utveckling. I alla länder finns det både möjligheter och utmaningar. Hur dessa hanteras ser olika ut i olika länder. Vi ska i detta arbetsområde studera olika länder och försöka dra slutsatser om vad som lett fram till hur det ser ut i dem idag och hur en eventuell framtid kan te sig.

Innehåll

 

Vecka

Onsdag (90)

Torsdag (100)

Hemma

7

Arbete i Clio: Arbetsområde Världens befolkning

Arbete i Clio: Arbetsområde Världens befolkning

 

8

Arbete i Clio: Arbetsområde Världens befolkning

Arbete i Clio: Arbetsområde Världens befolkning

 

9

SPORTLOV

10

Genomgång: Demografi

Läs i Clio: Den demografiska transitionen

Eget arbete: Leta fakta om ert land - Befolkningsutveckling

Gruppövning: De globala målen i tre steg

Eget arbete: Leta fakta om ert land - Utbildning

Repetera genomgången.

Repetera i Clio: Den demografiska transitionen

11

NP svenska

Ingen SO

Läxförhör: Demografi

Genomgång: Olika sätt att mäta välfärd

Läs i Clio: Levnadsvillkor

Eget arbete: Leta fakta om ert land - Utbildning

Repetera genomgången.

Repetera i Clio: Levnadsvillkor

12

Genomgång: Utvecklingshinder

Eget arbete: Leta fakta om ert land – Hälso- och sjukvård

Eget arbete: Leta fakta om ert land – Naturtillgångar

Repetera genomgången.

 

13

Genomgång: Orsaker till konflikter och krig

Läs i Clio: Odemokratiska styrelseskick

Olika typer av internationella konflikter

Eget arbete: Leta fakta om ert land – Politik

 

Läs i Clio: De tre näringsgrenarna

Näringslivets struktur i olika länder

Fattiga och rika länder i världshandeln

NIC- och BRICS-länder

Eget arbete: Leta fakta om ert land – Ekonomi

Repetera genomgången.

Repetera i Clio:

Odemokratiska styrelseskick

De tre näringsgrenarna

Näringslivets struktur i olika länder

14

Läs i Clio: Jordens klimatzoner och vegetationsbälten

Jordbrukets förutsättningar

Eget arbete: Leta fakta om ert land – Klimat

Bedömning: Parvis jämförelse av länder.

Repetera i Clio:

Jordens klimatzoner och vegetationsbälten

Jordbrukets förutsättningar

 

 

 

 

Arbetsform

 

Vi kommer att varva kortare genomgångar med arbete i Clio, diskutera i grupp och helklass. Ni kommer att självständigt få leta information om ett land som ni blir tilldelade. Vi kommer att läsa en del texter i Clio och från andra läromedel.

 

Bedömning

 

Dina kunskaper bedöms fortlöpande genom aktivt deltagande i diskussioner och genomgångar. Du kommer också att få visa dina kunskaper vid ett läxförhör samt i en examinationsskrivning som görs parvis.

 

Material

 

 

 

Tilldelade arbetsområden och kapitel i Clio.

 

-          Världens befolkning

-          Den demografiska transitionen

-          Levnadsvillkor

 

-          Odemokratiska styrelseskick

 

-          Olika typer av internationella konflikter

 

-          De tre näringsgrenarna

 

-          Näringslivets struktur i olika länder

 

-          Fattiga och rika länder i världshandeln

 

-          NIC- och BRICS-länder

 

-          Jordens klimatzoner och vegetationsbälten

 

-          Jordbrukets förutsättningar

 

 

 

PP-genomgångar som läggs i Teams.

 

Uppgifter läggs i Teams.

 

https://varldskoll.se/

 

https://www.globalis.se/

 

https://www.gapminder.org/

 

https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php (Befolkningspyramider)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi 7-9

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Ge  E 9
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
 • Ge  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. leven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Användning av geografiska källor, metoder och modeller
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt
Resonemang rörande Konsumtion, och produktion
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Resonemang Perspektivbyten Orsaker och konsekvenser
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser
Hållbarhet, problem och problemlösning
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: