Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Rörelse & redskap

Skapad 2020-03-03 13:10 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under detta arbetsområde kommer vi att fokusera på att utveckla er allsidiga rörelseförmåga. Vi kommer fortsätta och bygga på de kunskaper ni fått tidigare när vi arbetade med redskapsgymnastik.

Innehåll

Syfte: Ämnet idrott och hälsa syftar till att ni ska utveckla allsidiga rörelseförmågor genom att möta olika aktiviteter. Just redskapsgymnastik är något som kräver en allsidig rörelseförmåga och kunskaper för att kunna anpassa sina rörelser efter aktivitet.

Undervisning 

Tid: v. 6-8

Arbetssätt/ arbetsgång: T ex

  • Genomgångar 
  • Eget arbete och eget ansvar för att prova de olika övningarna

Ni ska genomföra två olika serier där det är viktigt att ni genomför rörelserna noggrant med god kroppskontroll.

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

- Kunna genomföra olika rörelser med kroppskontroll, med flyt och i balans

- Anpassa dina rörelser efter aktivitet

Bedömning, underlag för bedömning är:

- Delaktighet på lektionerna 

- Den film ni spelar in vid sista tillfället och lämnar in till mig

Kunskapskrav

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Uppgifter

  • Allsidig rörelseförmåga, balans och kroppskontroll

Matriser

Idh
Kunskapskrav Idrott och hälsa

E
C
A
Delta
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: