Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska i modersmål

Skapad 2020-03-03 16:42 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6
Spanska är ett av värdens största språk i hela världen. Det är officiella språket i 22 länder. Den största andelen spansktalande finns i Mexico 100 miljoner, Spanien 46 miljoner, så vidare till andra länder i Latinamerika.

Innehåll

V 2                Expresión escrita: Escribir y presentar un texto sobre sus vacaciones de navidad.

                    Skriftligt utryck: Att skriva en text om sina semesterpå av julen.

V 3                Sinónimos y antónimos. Escribir “Mi libro”

                     Synonymer och antonimer. Att Skriva en bok “Mi libro” 

V 4                Leer un libro adecuado a su edad. Att läsa en bok som är lämplig för deras ålder

V 5               Presentar su libro en grupo. 

                    Att presentera din bok till gruppen.

V 6                Preposiciones y adverbios.

                     Preposition och adverb  

V 7                San Valentin / Sant Valentin

 

V 8                Vacaciones/ Sportlov         

V 9                Gramatica, ortografia (punto y coma)

                     Grammatik, ortografi (semikolon)

(V 10             Lectura comprensiva sobre un poema.

                     Läsförståelse läsning om ett dikter  

V 11              Poemas y rimas /Dikter och rim

V 12              Película sobre los animales, https://urskola.se/animales

                     Film om djuren, https://urskola.se/animales.    

V 13              Lectura sobre los animales y sus derechos. Los zoológicos y circos.  Debate sobre tema.

                     Läsning om djuren och sina rättigheter. Djurparkerna och cirkuserna 

V 14              Crítica y análisis. Comparar los tipos de videos

                     Kritik och analys. Jämförelser av typer av videklipp

V 15              La pascua / Påsk 

V 16              Vacaciones / Påslov

V 17              Describir como es la escuela en un país de habla hispana. 

Beskriv hur är skolan på av spansktalande land

V 18              Presentar trabajo en grupo. 

                    Presentation av gruppsarbete

V 19              Prueba lectura comprensiva

                     Läsförståelse prov 

V 20              Prueba expresión escrita

                    Skriftligt prov

V 21              Actividades expresión oral

                     Aktiviteter av muntliga utryck

V 22              Distintos tipos de música

                     Olika tip av musik

V 23              Presentación sobre la música. 

                    Presentation om musik

V 24              Actividad de finalización, evaluación del curso.

 

                     Avslutning aktiviteter och bödemningar.

 

Evaluación

Tema

Fecha evaluación

Fecha límite

 

 

 

Leer libros adecuados a su edad

 

 

Escribir textos adecuados a su edad

 

 

Cantar, recitar y escribir versos y poemas

 

 

Escuchar y analizar video infantil  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: