Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-03-03 17:44 i Vikaskolan Falun
Vi kommer att arbeta med Norden.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Geografi
Vi kommer att arbeta med Norden, våra grannländers namn och vilka huvudstäderna är. Vi ska ta reda på några specifika kännetecken för respektive land, vilket språk som pratas mm.

Innehåll

Norden SO - Detta ska vi göra!

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • Använda en karta för att visa någon plats eller land.
 • Kunna de nordiska länderna
 • Kunna huvudstäderna i Sverige, våra grannländer och någon i Europa.
 • Känna till några skillnader och likheter mellan länder.

Arbetssätt och undervisning:

 • Titta på bilder/bildspel
 • Se filmer
 • Läsa faktatexter och svara på frågor
 • Göra egna kartor
 • Praktisk öva kartkunskap

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar i olika länder, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.
 • redovisar var olika länder ligger och deras huvudstäder utifrån en karta.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6

Matriser

SO Ge
Faktatext Norden

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
På väg att nå målen
Nivå 1 (E)
Nivå 3
Nivå 3
Faktatext
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra sammanställning.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en sammanställning.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en text med beskrivningar. Jag återger fakta och förmedlar ibland egna tankar.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar. Jag förmedlar egna tankar och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv, textbindning, egna meningar)
 • Sv  C 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag skriver ibland egna meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag skriver ofta egna meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna varierade meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna, korrekta och varierade meningar.
Innehåll (viktig information)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text där all information finns med.
Jag kan skriva en text där all information finns med. Jag beskriver detaljer och ger tydliga exempel. Det går att följa instruktionen tydligt.
Stavning
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
Begrepp
Skriver med egna formuleringar och ämnesspecifika begrepp.
 • Ge  4-6
Skriver av text från böcker eller nätsidor. Saknar ämnesspecifika begrepp.
Använder egna formuleringar och några ämnesspecifika begrepp.
Skriver med egna formuleringar, utvecklade beskrivningar och ämnesspecifika begrepp.
Skriver med egna formuleringar, välutvecklade beskrivningar och ämnesspecifika begrepp.
Resonera
Kunna resonera, jämföra och se skillnader/följder.
Du kan med en vuxens hjälp föra enkla resonemang utifrån faktan i din text.
Du kan föra enkla resonemang utifrån faktan i din text.
Du kan föra resonemang utifrån faktan i din text och ge exempel på vad du menar.
Du an föra väl utvecklade resonemang utifrån faktan i din text, ge exempel och beskriva följder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: