Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagomattan

Skapad 2020-03-03 18:57 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi berättar sagor med bild, text och muntligt. Vi använder oss av sagomattan som struktur för våra sagor.

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • formulera dig i tal (och i skrift)
 • anpassa språket till syftet

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • berätta en saga med inledning, händelse och avslutning 
 • berätta sagor med hjälp av bild och text
 • ge en kamrat tips om hur de kan förbättra sin saga så att den hänger ihop i handlingen
 • rita bilder och skriva text som passar ihop

Begrepp

 • huvudperson
 • händelse
 • problem
 • hjälpare
 • lösning
 • slut
 • författare
 • illustratör
 • berättelse
 • saga
 • skönlitteratur

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • Utgå från Sagomattans mall för att bygga en saga (huvudperson, problem/händelse, hjälpare, lösning, avslut)
 • Titta på hur de berättar sagor i Sagomattan
 • Göra sagor tillsammans med hjälp av hela klassen
 • Återberätta klassens sagor utifrån bilder
 • Hitta på sagor i grupp med hjälp av att skapa karaktärer, rita bilder och muntligt berätta dem
 • Spela in parets saga på iMovie
 • Skriva korta berättelser utifrån sekvensbilder
 • Lyssna på sagor och prata om sagans delar 
 • Analysera sagors delar med huvudperson, plats, problem, händelse, hjälpare, lösning och slut
 • På egen hand skriva och rita sagor 
 • Ge varandra tips och förslag på hur sagan kan förbättras. Kamratbedömning. Då kommer du få vara med och hjälpa till så att sagan har alla delar den behöver samt att den hänger ihop, "röd tråd":

Digitala verktyg i undervisningen 

 • Ni kommer få fota era sagobilder och göra en film av dem i iMovie. 
 • Vi delar med oss av filmerna via en QR-kod.

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Du får vara med och bestämma vad klassens saga och din grupps saga ska handla om.
 • Du kommer få göra egna sagor.
 • Vi utgår från klassens intresse i diskussioner och samtal.

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • Kamratbedömning
 • Samtal och klassdiskussioner
 • Din egna saga
 • Din och din kamrats saga

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: