Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 2020

Skapad 2020-03-03 19:43 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Barnen på vår hemvist visar ett matematiskt intresse som vi vill uppmuntra och utmana vidare genom denna planering.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 4/3 av Jessica, Camilla och Anna 

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi har sett att barnen börjat att visa intresse för matematik på olika sätt. Barnen är olika långt komna i sina matematiska förmågor och ska kunna utmanas utifrån dessa. Vi ser att barnen visar intresse för att räkna t. ex. antal barn i samlingen eller i leken med olika föremål. De vill gärna att vi sjunger och berättar ramsor som innehåller matematik, exempelvis fem små apor retar krokodilen eller fem små fåglar. Barnen visar även intresse för sortering och tillsammans sorterar vi olika djur och vid undanplockning. 

 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar. Barnen ska få uppleva glädje och tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl vardag som i framtida sammanhang. 

Vår ambition är att barnen ska utveckla sin förmåga att se och räkna antal 1-5 samt att benämna de matematiska begreppen stor, mellan och liten . Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika problemställningar. 

Kärnämne som vi har fokus på: 

Minne: att komma ihåg och uppleva förväntan. Man minns det man varit med om - både det som är ovanligt och det som händer ofta. 
Generativt lärande: att lära sig lära och lösa problem. Det man inte vet kan man ta reda på - det man inte kan går att lära sig. 

 

 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

 

För att skapa den bästa möjliga undervisning för vår barngrupp kommer vi att variera vårt genomförande. Vi kommer att bedriva undervisning i helgrupp och i mindre grupper, utifrån både ålder och mognad. Vi är lyhörda, uppmärksamma och utmanar barnen vidare där de befinner sig.

• Sagor, ramsor och sånger med matematiskt innehåll, där både antal och begreppen stor, mellan och liten ingår. 

• Sortera olika föremål efter färg, form och antal. 

• Programmering, både digitalt och analogt. 

• Urskilja och benämna färger 

• Kimslek 

• Använda olika digitala verktyg ex Blue-bot, lärplattan och interaktiv tavla. 

 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera genom foto och film på Unikum, både på gruppnivå och individnivå. Foto kommer att sättas upp på reflektionsväggen där barnen spontant för reflekterande samtal kring fotona.  

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: