Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnen lika värde

Skapad 2020-03-04 07:08 i Sjögården förskola Flen
Barnen lika värde
Förskola
Samarbete att lära barnen hur kan vara bra kompis och att lära sig respekt mot andra barn och andra åsikter.

Innehåll

Vid samlingen läsa till barnen sagor om hur kan vi samarbete och lyssna på andra åsikter. rubinen bok är en bra sagor till barnen som finns syfta att utveckla barnens förmåga och hur man kan lösa problem. vi behövde stärka gruppkänsla i början av planering för att komma till målet.Syftet med planeringen  är också att se till allas lika värde och delaktighet i samling. Och att barnen kan reflektera deras åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: