Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Kropp och hälsa år 2

Skapad 2020-03-04 07:16 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med kroppens olika delar,organ och funktioner samt hur man lever ett hälsosamt liv.
Grundskola 2 Biologi NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med kroppens olika delar,organ och funktioner samt hur man lever ett hälsosamt liv.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Arbetssätt och undervisning

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Undervisningen kommer att innehålla:
- gemensamma genomgångar av kroppens olika delar och funktioner (laborativt, muntligt och i faktatexter)
- undersökningar
- dokumentation av arbetsområdet
- enskilt arbete och grupparbete


Visa vad du lärt dig

Du visar fortlöpande dina kunskaper på lektionerna samt på ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Tidsram

Arbetsområdet kommer att sträcka sig från v.11- v.15.

Bedömning

Förmågor som kommer att bedömas:
- använda för årskursen anpassade kunskaper i NO
- genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO
- använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: