Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2020-03-04 09:27 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F
Vi varierar undervisningen så som att sjunga, titta på pick a colour, the game, olika sagor, dans och lek.

Innehåll

Innehåll:

Syfte: 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem.

Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

 
Centralt innehåll:
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttrande kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 

Skapande genom lek, bild, musik. dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

 

 

Verksamhetsmål:

Lära sig enkla fraser på engelska som uttrycker behov och känslor.

Genom rim, ramsor, musik och film upptäcka ett nytt språk.

 

Undervisning - arbetssätt:

 

Vårt mål är att eleverna ska kunna enkla fraser på engelska. Läraren ger instruktioner på svenska och gör aktiviteten på engelska. Läraren pratar i största delen engelska medan eleverna svarar på svenska. De elever som vågar prova svara på engelska blir uppmuntrade till att fortsätta svara på engelska. Övriga blir indirekt uppmuntrade till också att svara på engelska.

Vi har arbetat med:

 • Colors

Vi går igenom fraser på de vanligaste färgerna.

Vi tittade på en youtube-klipp-sång om färgerna på engelska, där barnen fick härma efter.

Läraren har gjort memory med bild + text. Barnen fick sitta två och två och spela.

Barnen har fått ett papper med olika figurer på. Därefter fick de lyssna på en instruktion, en i taget, dvs vilken färg samt vilken figur (vilken del av vilken figuren) de ska måla. Instruktionerna sägs på engelska.

 • Games

Vi leker olika lekar på engelska t.ex. goose or duck, "go to the number seven".

 • UR-klipp Vi ser på olika avsnitt på UR på engelska, därefter diskuterar vi om avsnittet. "Pick or colour" och "The game".

 • SångerVi sjunger olika sånger på engelska.

 • The little red riding hood

 • Vi tränar in fraser från sagan där de ökar sin ordförståelse och sitt uttal. Fraserna är framtagna av läraren och i flera fall omgjorda till grammatiskt nyttiga fraser.

 • Efter detta läser läraren den del av sagan som hör till fraserna ovan, där barnen får lyssna.

 • När vi har gått igenom hela sagan tittade vi på filmen på engelska samt eleverna fick lyssna på hela sagan när läraren läste.

 • The weekVi har gått igenom veckodagarna på engelska.

 • Numbers Vi har gått igenom siffrorna 0-20. Lekt en lek och tittat på en sång på youtube, där barnen får sjunga och dansa med.

 • Frukter och djur Vi går igenom fraser på de vanligaste frukterna och djur. Läraren har gjort memory med bild + text. Barnen fick sitta två och två och spela.

 • The hungry caterpillar- Vi repeterar veckodagarna och frukter innan avsnittet.
 • Påsk- pratar om vad påsk, påskhare och påskägg heter på engelska, tittar på Peppa Pig letar påskägg.
 • Vi repeterar , färger, kroppsdelar, siffror mm genom att läraren ger instruktioner som eleverna utför.

 

Elevinflytande:

Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Bedömning:

Sker under arbetets gång och sker på gruppnivå.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: