Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolföreningarnas kemi - organisk kemi västerteg

Skapad 2020-03-04 09:39 i Centralskolan Västerteg
Grunderna inom kolföreningarnas kemi. Vi diskuterar kolets kretslopp i naturen och ser var kol i olika former lagrats under jordens historia. Vi kopplar till förbränningen av kolföreningar till hur mycket koldioxid, som finns i atmosfären. Olika typer av kolföreningar kommer vi att studera närmare under laborationerna. Kopplingar till användning i vardagen och hur man skall hantera ämnena ingår i kursen.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kolföreningar finns i vår vardag. Exempel på typer av kolföreningar: alkoholer, estrar(smakämnen), sockerarter, proteiner, fetter mm. Vissa av typer av kolföreningarna bygger upp oss själva till stor del. Allt levande, växter och djur, består av kolföreningar. Vår föda består till stor del av kolföreningar och förbränns i våra celler. Människorna använder, över hela jorden, kolföreningar som bränslen.

När kolet förbränns(oxideras) avges värmeenergi som kan t ex driva en bil. Vid förbränningen avges koldioxid.

Innehåll

Kolföreningarnas kemi

Man kan säga att följande gäller: att genom kunskaper om kolatomens egenskaper och del i ett stort kretslopp på jorden koppla det till hur hållbar utveckling upprätthålls/kan upprätthållas. En annan del är att fortsätta vidareutveckla förmågan att genomföra undersökningar på ett säkert sätt och genomföra och planera undersökningarna.

Uppgifter

 • Ny uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kolföreningarnas kemi - organisk kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållbar utveckling
Du kan samtala om energi, miljö, hälsa och samhälle och formulera ställningstaganden med motiveringar och driva diskussionen framåt.
Du kan samtala om energi, miljö, hälsa och samhälle och formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar och driva diskussionen framåt.
Du kan samtala om energi, miljö, hälsa och samhälle och formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar och driva diskussionen framåt.
Kemins begrepp och samband
Du har grundläggande kunskaper om materians uppbyggnad och omvandlingar i olika sammanhang och visar det genom att förklara med användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materians uppbyggnad och omvandlingar i olika sammanhang och visar det genom att förklara med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materians uppbyggnad och omvandlingar i olika sammanhang och visar det genom att förklara med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: