Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Framtiden

Skapad 2020-03-04 10:16 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola F – 2 Bild Teknik Idrott och hälsa
Vi kommer att försöka leva oss in i framtiden. Hur tror vi att framtiden kommer se ut för oss i Vessigebro om 100 år?

Innehåll

 

Innehåll

Syfte och mål:

Att eleverna ska få använda sin fantasi och kreativitet genom att skapa en framtida stad.

Arbetssätt:

 • Leta material i naturen till framtidsstaden
 • Återbruka redan tillverkat material
 • Samtala kring framtid och dess kommande betydelse. Vad kan vi göra?
 • Rita framtidsbilder 
 • Göra ritningar över byggen till staden
 • Göra ett eget recept till en framtidskaka.
 • Reflektera över samtal kring framtiden.

Bedömning:

 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

Utveckla följande förmågor.

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

• ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

• kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

•skapa och uttrycka sig genom olika uttrycksformer,

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhället, samt 

• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

 

 • Syfte
 • .
  SO
 • Centralt innehåll
 • Språk och kommunikation.
  Samtala,lyssna,ställa frågor samt framföra egna tankar,åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
   
  Skapande och estetiska uttrycksformer.
  Skapande genom olika estetiska uttrycksformer,till exempel lek,bild,musik,dans och drama.
  • Olika material,redakap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  •Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
   
  Natur och samhälle.
  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur,teknik och samhälle, till exempel genom samtal,studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas med ord och bilder.
   
  • Byggande och konstruktion med hjälp utav olika material,redskap och tekniker.
   
  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
   
  • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
   
  Lekar,fysiska aktiviteter och utevistelse.
  • Initiera,organisera och delta i lekar av olika slag.
  •Livsstilens betydelse för hälsan,till exempel hur kost,sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  SO  
   
  1-3


 • SO
  3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: