Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa och vinklar!

Skapad 2020-03-04 13:15 i Brearedsskolan Halmstad
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Matematik
I kapitel 7 kommer vi att träna på att enhetsomvandla massa. Vi kommer även att arbeta med vinklar och mäta med gradskiva.

Innehåll

Du ska kunna:

 • omvandla mellan måttenheterna gram, hektogram och kilogram
 • kunna uppskatta olika vikter, till exempel om en hund väger 9 gram eller 9 kg
 • kunna jämföra olika vikter, till exempel om 19 hg eller 180 gram är tyngst.
 • veta vad en trubbig/rät/spetsig vinkel är
 • kunna mäta eller rita ut olika vinklar

 

Arbetsgång

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma gemomgångar i klassrummet. 
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

 

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • - delta på lektionerna och genomgångar, 
 • - räkna på i matteboken, 
 • - göra ditt prov,
 • - vara med i övningar.

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: