Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den öde ön

Skapad 2020-03-04 13:24 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Under ett antal veckor ska du arbeta med ett projekt som heter ”Den öde ön”. Din fantasi kommer att ta dig till nya platser och nya otroliga upplevelser. I projektet ska du skriva olika typer av texter, men också ha muntligt samtal med dina klasskamrater och muntlig redovisning inför hela klassen eller i en liten grupp. När du har skrivit alla texter kommer vi att sätta ihop dem till en bok.

Innehåll

Konkretiserande mål

- att kunna skriva olika sorters texttyper och veta vilka kännetecken de olika typerna har. 

- att kunna skriva en  sammanhängande berättelse.

- att dela in det du skriver i meningar med punkt, frågetecken och stor bokstav i början av meningar och i namn.

- att kunna skriva texter som är tydliga så andra kan läsa det du skrivit.

- att kunna läsa upp din berättelse för en mottagare.

- att kunna ge feedback på andras berättelser.

- att utifrån feedback, utveckla och göra ändringar i din berättelse.

- att kunna koppla en bild till din text, så att text och bild förstärker varandra

-att kunna använda dig av en ordlista eller stavningsprogram för att ta reda på hur ord stavas.

Undervisning och arbetssätt

Varje nytt avsnitt på vår resa inleds med att vi får höra en liten berättelse.

Därefter kommer vi ha genomgångar där vi går igenom vad som kännetecknar den aktuella texttypen som vi ska arbeta med. T.ex. om det är en berättande text, en faktatext eller en informerande text. 

När du skrivit färdigt ett kapitel, ska du själv läsa igenom din text, för att se om du ska göra några ändringar (stavning, meningsbyggnad, målande beskrivningar av saker). 

Vi kommer att arbeta med kamratbedömning, där ni får läsa era texter för varandra och ge feedback.

Elevinflytande

Du kommer att få vara delaktig i val av redovisningsmöjligheter. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt.

Du kommer att bedömas i huruvida:

- Hur aktiv du är under lektionerna.

- Du kan skriva en längre sammanhängande text .

- Du använder stor och liten bokstav på rätt sätt.

- Du använder punkt, frågetecken och utropstecken rätt.

- Du kan skapa bilder som samspelar med din text.

- Du kan ta emot feedback och göra förbättringar i dina texter.

- Du kan skriva texter som är tydliga för andra läsare.

- Du känner till de olika texttypernas kännetecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: