Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

L’Algérie en français

Skapad 2020-03-04 13:33 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F Moderna språk - språkval
Franska talas inte bara i Frankrike utan talas även i andra länder som t ex Algeriet. I vårt nästa avsnitt för terminen kommer vi att arbeta utifrån temat L’Algérie en français. Vi kommer att arbeta med en text som handlar om Sahouda vars familj kommer från Algeriet. Genom att kunna prata om texten och svara på frågor om texten redogör du för något du har läst och visar du att kan formulera dig muntligt. Träning på fler förmågor såsom muntlig interaktion och att lära sig nya grammatiska moment ingår också.

Innehåll

Förmåga:

Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Mål:

 • Att ha en viss kännedom om något land i Afrika där franskan är officiellt språk

 • Att läsa, förstå, samtala och redogöra för texten Sahouda habite à Marseille

 • Att i hörövningar utifrån vårt tema kunna ta till sig helheter, detaljer av det som sägs.

 • Att i intervjuform kunna prata om texten.

 • Att repetera och lära sig nya släktskapsord

 • Att repetera possessiva pronomen

 • Att lära sig ord för olika transportmedel

 

Studiekällor och arbetsstoff:

 • La nouvelle Chouette textbok kap 5

 • La nouvelle Chouette övningsbok kap 5

 • Uppkopierat material

 

Instruktioner:

 

Vi kommer att arbeta med olika övningar från La Nouvelle Chouette, C kap 5.Examinationsuppgift

 • Att läsa, förstå och samtala om texten Sahouda habite à Marseille,redogöra för texten muntligt i intervjuform eller annat alternativ, samt läsförståelsetest, v 11

 

 För att uppnå tydlighet och sammanhängande språk kom ihåg att svara med hela meningar.

 

 • Att kunna olika släktskapsord, ord för färdmedel, possessiva pronomen. Du visar att du kan använda ord för färdmedel, possessiva pronomen och släktskapsord på ett grammatiskt korrekt sätt genom ett skriftligt test samt i muntliga övningar, v . 11.

 

Uppgifter

 • Sahouda

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: