Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga

Skapad 2020-03-04 13:35 i Källbrinksskolan Huddinge
Grundskola 7 – 0 Svenska
Pedagogisk planering Saga

Innehåll

Vad kommer vi att göra?

Under några lektioner kommer vi att arbeta med genren sagor. Vi kommer att läsa sagor, se en adaption av en folksaga och skriva en egen saga.

 

Vilka förmågor tränas?

- Din förmåga att formulera dig i skrift

- Din förmåga att följa språkliga normer 

- Din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur 

- Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,Varför ska vi göra detta?

Att kunna analysera och härma en genre är en förmåga som gör att du kan förstå  andra genrer och därigenom utveckla din förmåga att skriva olika typer av text,en förmåga som är viktig att ha i sitt vuxenliv. Hur visar du dina kunskaper? 

- Du lyssnar aktivt på genomgångar och ser till att du förstår innehållet

- Du skriver en saga och lämnar in för bedömning 

 

 

Vad bedöms?

- Hur välskriven och genomarbetad din text är - se matris under språk

 

- Hur väl du följer genrens krav - se matris under innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Saga

Nivå 1
Godtagbart
Nivå 2
Gott
Nivå 3
Mycket gott
Språk
- variation i språk - röd tråd
Du kan skriva ett saga med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt.
Språk
Anpassning språkliga regler
Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt
Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt
Innehåll
-sagodrag -beskriver
Du skriver en text med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Du skriver en text med utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Du skriver en text med välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Innehåll
-spänning i berättelsen
Din text har enkel uppbyggd dramaturgi
Din text har relativt komplex uppbyggd dramaturgi
Din text har komplex uppbyggd dramaturgi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: