Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckter

Skapad 2020-03-04 13:40 i Österänggymnasiet Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Olika upptäckter har påverkat hur vi människor lever.

Innehåll

Du ska skriva om en upptäckt inom kemin och hur den har påverkat människans levnadsvillkor. Du får välja vilken upptäckt du vill, men den måste vara kopplad till kemi. 

 

Länk med några tips om upptäckter som du kan skriva om, men du får välja andra. 

http://www.chromtech.se/chemistry-inventions-that-enabled-the-modern-world/

 

Arbetet ska följa en tydlig mall som jag kommer gå igenom på första lektionen och påminna om under nästkommande lektioner. Arbetet ska börja med en inledning. I inledningen ska du skriva något som väcker intresse för ämnet och också ha med en frågeställning. Efter inledningen kommer avhandlingen. Den ska innehålla all fakta. Sen så kommer slutsatsen där där skriver dina slutsatser och också tar med egna tankar och åsikter. Arbetet avslutas med en källförteckning. Jag vill att ni använder minst en källa i faktadelen. Ni kan t.ex. skriva “Enligt chromtech.se så är…”

 

I din faktdel ska följande två punkter vara med (skriv inte fråga-svar, utan löpande text). 

 

  • Du ska beskriva vem som gjorde upptäckten och när det upptäcktes.

 

  • Du ska förklara vad det är och hur det fungerar (utveckla!).  

 

I slutsatsdelen behöver du tänka på följande. 

 

  • Du ska förklara hur upptäckten påverkar människans levnadsvillkor. Tänk historiskt, ekonomiskt, socialt etc. Hur hade livet varit om upptäckten inte funnits? Vilka nackdelar och fördelar finns det med den?

Uppgifter

  • Upptäckt inom kemi och hur den påverkat samhället.

Matriser

Ke
Kemi upptäckter

Når ej kunskapskravet
E
C
A
Kunskapskrav 3
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kunskapskrav 4
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kunskapskrav 14
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: