Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Same Stars

Skapad 2020-03-04 13:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Muntliga och skriftliga övningar samt diskussioner om boken "Night".
Grundskola 9 Engelska
"The Same Stars"

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområdet är främst att få läsa boken "The Same Stars" och att förstå budskapet i den.  Sedan är syftet med de muntliga övningarna, frågorna och den skriftliga övningen att du ska visa din förmåga att använda språket korrekt samtidigt som du ska kunna reflektera kring budskapet i boken.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Undervisningen

Klassen läser boken "The Same Stars"  både under lektionstid och hemma. Vi kommer att besvara  frågor till boken som vi sedan kommer att diskutera i klassen. Arbetsområdet kommer därefter att avslutas med en skriftlig uppgift.

Bedömning

Det som bedöms är följande:

Tal och skriftspråk: ordförråd, variation, meningsbyggnad, högläsning, uttal och grammatik.

Läsförståelse: Att kunna reflektera över budskapet i boken muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska: The Same Stars

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Ordförråd Variation Meningsbyggnad
I skriftliga och muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Enkelt ordförråd.
I skriftliga och muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Bra ordförråd.
I skriftliga och muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Stort ordförråd.
Förståelse
Budskap Tankar Koppling
Du visar din förståelse genom att... - enkelt redogöra för, diskutera och kommentera innehållet i boken.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken. Du redovisar dina egna tankar på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Strategier
Använder någon strategi för att underlätta sin förståelse.
Kan välja mellan olika strategier för att underlätta.
Har fungerande strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: