Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor, världen, världsdelar

Skapad 2020-03-04 14:03 i Lövestad skola Sjöbo
Kartor - världen, världsdelar och Norden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Vi kommer under några veckor framöver att arbeta med kartor. Vi kommer lägga fokus på kartan,världsdelar och världshaven.

Innehåll

Detta område kommer att innefatta:

 • Världsdelarnas och världshavens namn och placering på kartan.
 • Välja ut några av länderna i de olika världsdelarna.

Vi kommer att arbeta med området genom: 

 • Gemensamma diskussioner.
 • Skriftliga uppgifter samt rituppgifter.
 • Skriva faktatexter. 
 • Leta i kartor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Våra världsdelar

 • SO   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • SO   3
Du kan namnen på alla världsdelarna och något av världshaven.
Du kan namnen på alla världsdelarna och kan placera dem rätt på kartan. Du kan dessutom namnen på några världshav och deras placering.
Du kan namnen på alla världsdelarna och kan placera dem rätt på kartan. Du kan namnen på några världshav och deras placering. Du känner till några länder i olika världsdelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: